Visa allt om Kultureliten Gävle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 123 141 305 632 569 341 58 48 19 214
Övrig omsättning - - - - 17 33 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -12 -29 42 -15 17 -37 -11 -72 128
Resultat efter finansnetto -33 -12 -30 42 -15 17 -36 -11 -72 128
Årets resultat -33 -12 -30 42 -15 17 -36 -11 -33 63
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 40 56 44 28 2 55 104 154 191
Omsättningstillgångar 42 65 57 157 158 189 63 51 16 77
Tillgångar 66 105 113 201 185 191 118 155 169 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 84 96 126 84 100 83 119 130 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 20 17 75 101 92 35 36 39 66
Skulder och eget kapital 66 105 113 201 185 191 118 155 169 268
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 157 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 123 336 336 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 39 106 108 49 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 123 141 305 632 586 374 58 48 19 214
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 3 1 1 1 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 102 632 569 341 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 54 443 454 206 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 4 -16 51 -11 38 12 38 -23 172
Nettoomsättningförändring -12,77% -53,77% -51,74% 11,07% 66,86% 487,93% 20,83% 152,63% -91,12% -%
Du Pont-modellen -50,00% -11,43% -25,66% 20,90% -8,11% 8,90% -31,36% -7,10% -42,60% 47,76%
Vinstmarginal -26,83% -8,51% -9,51% 6,65% -2,64% 4,99% -63,79% -22,92% -378,95% 59,81%
Bruttovinstmarginal 69,11% 100,00% 81,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,66%
Rörelsekapital/omsättning 21,95% 31,91% 13,11% 12,97% 10,02% 28,45% 48,28% 31,25% -121,05% 5,14%
Soliditet 77,27% 80,00% 84,96% 62,69% 45,41% 52,36% 70,34% 76,77% 76,92% 71,30%
Kassalikviditet 280,00% 325,00% 335,29% 209,33% 156,44% 205,43% 180,00% 141,67% 41,03% 116,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...