Visa allt om Kultureliten Gävle AB
Visa allt om Kultureliten Gävle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 139 123 141 305 632 569 341 58 48 19
Övrig omsättning - - - - - 17 33 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -33 -12 -29 42 -15 17 -37 -11 -72
Resultat efter finansnetto -18 -33 -12 -30 42 -15 17 -36 -11 -72
Årets resultat -18 -33 -12 -30 42 -15 17 -36 -11 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 24 40 56 44 28 2 55 104 154
Omsättningstillgångar 47 42 65 57 157 158 189 63 51 16
Tillgångar 56 66 105 113 201 185 191 118 155 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 51 84 96 126 84 100 83 119 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 15 20 17 75 101 92 35 36 39
Skulder och eget kapital 56 66 105 113 201 185 191 118 155 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - 157 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 123 336 336 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 39 106 108 49 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 139 123 141 305 632 586 374 58 48 19
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 3 1 1 1 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 102 632 569 341 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 54 443 454 206 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -17 4 -16 51 -11 38 12 38 -23
Nettoomsättningförändring 13,01% -12,77% -53,77% -51,74% 11,07% 66,86% 487,93% 20,83% 152,63% -%
Du Pont-modellen -32,14% -50,00% -11,43% -25,66% 20,90% -8,11% 8,90% -31,36% -7,10% -42,60%
Vinstmarginal -12,95% -26,83% -8,51% -9,51% 6,65% -2,64% 4,99% -63,79% -22,92% -378,95%
Bruttovinstmarginal 71,22% 69,11% 100,00% 81,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,27% 21,95% 31,91% 13,11% 12,97% 10,02% 28,45% 48,28% 31,25% -121,05%
Soliditet 58,93% 77,27% 80,00% 84,96% 62,69% 45,41% 52,36% 70,34% 76,77% 76,92%
Kassalikviditet 204,35% 280,00% 325,00% 335,29% 209,33% 156,44% 205,43% 180,00% 141,67% 41,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...