Visa allt om BXB Holding AB
Visa allt om BXB Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 32 962 705 1 009 288 767 0 0
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 0 -147 -274 -1 221 -919 -896 63 -234 0
Resultat efter finansnetto 834 272 3 315 -347 -1 234 -920 -895 64 -234 0
Årets resultat 834 272 3 315 -347 -1 234 -920 -895 64 -234 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 609 5 919 5 799 1 312 273 39 53 34 0 0
Omsättningstillgångar 818 224 179 357 270 357 75 188 61 100
Tillgångar 5 427 6 143 5 978 1 669 544 397 128 222 61 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 955 387 3 415 100 101 100 100 124 61 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 402 5 686 2 494 1 192 315 186 3 89 0 0
Kortfristiga skulder 70 70 70 377 128 110 25 9 0 0
Skulder och eget kapital 5 427 6 143 5 978 1 669 544 397 128 222 61 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 32 967 705 1 009 288 767 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 0 -147 -85 -1 158 -905 -884 68 -234 0
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -96,67% 36,45% -30,13% 250,35% -62,45% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 56,09% -16,42% -224,45% -231,49% -699,22% 28,38% -% -%
Vinstmarginal -% -% 10 478,12% -28,48% -173,19% -91,08% -310,76% 8,21% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 340,62% -2,08% 20,14% 24,48% 17,36% 23,34% -% -%
Soliditet 17,60% 6,30% 57,13% 5,99% 18,57% 25,19% 78,12% 55,86% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 1 168,57% 320,00% 255,71% 48,28% 74,22% 324,55% 300,00% 2 088,89% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...