Visa allt om Totte Söderbergs Maskin & Entreprenad AB
Visa allt om Totte Söderbergs Maskin & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 542 1 127 999 0 0 0 67 11 3 714 7 616
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 257 471 -1 -12 -32 35 -21 -716 -14
Resultat efter finansnetto 126 222 461 -1 -12 -32 33 -21 -724 -15
Årets resultat 97 222 461 -1 -12 -32 33 -21 -724 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 38 0 0 0 11 43 75 106 114
Omsättningstillgångar 184 453 424 0 0 1 1 12 180 2 967
Tillgångar 221 491 424 0 0 12 44 87 286 3 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 11 -211 -673 -671 -660 -627 -660 -639 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 661 661 661 661 737 782 1
Kortfristiga skulder 113 480 635 11 10 10 10 10 144 2 996
Skulder och eget kapital 221 491 424 0 0 12 44 87 286 3 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 108 0 0 0 0 0 40 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 117 229 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 72 34 0 0 0 0 0 12 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 542 1 128 999 0 0 0 67 11 3 714 7 616
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 542 1 127 999 - - - - - 3 714 7 616
Personalkostnader per anställd (tkr) 154 303 142 - - - - - 52 181
Rörelseresultat, EBITDA 135 265 471 -1 -1 0 67 11 -684 6
Nettoomsättningförändring -51,91% 12,81% -% -% -% -100,00% 509,09% -99,70% -51,23% -%
Du Pont-modellen 61,09% 52,34% 111,08% -% -% -% 79,55% -24,14% -250,35% -0,45%
Vinstmarginal 24,91% 22,80% 47,15% -% -% -% 52,24% -190,91% -19,28% -0,18%
Bruttovinstmarginal 64,02% 68,77% 94,99% -% -% -% 100,00% 100,00% 32,77% 1,22%
Rörelsekapital/omsättning 13,10% -2,40% -21,12% -% -% -% -13,43% 18,18% 0,97% -0,38%
Soliditet 48,87% 2,24% -49,76% -% -% -5 500,00% -1 425,00% -758,62% -223,43% 2,76%
Kassalikviditet 162,83% 94,38% 66,77% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 120,00% 125,00% 74,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...