Visa allt om Lüttners Datakonsult AB
Visa allt om Lüttners Datakonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 422 2 168 2 861 3 653 1 928 1 624 1 339 1 263 1 142 1 117
Övrig omsättning 178 141 44 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 228 169 41 433 96 196 63 115 -5 95
Resultat efter finansnetto 228 169 40 432 96 196 63 115 -5 95
Årets resultat 140 95 117 229 43 135 41 76 -16 64
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 0 0 0 0 45 0 3 4 6
Omsättningstillgångar 740 538 534 906 424 416 286 326 263 408
Tillgångar 767 538 534 906 424 461 286 329 268 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 195 218 329 143 240 145 165 89 169
Obeskattade reserver 68 0 0 117 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 458 343 317 460 281 221 141 165 179 245
Skulder och eget kapital 767 538 534 906 424 461 286 329 268 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 573 548 485 475 386 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 942 448 497 679 573 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 652 151 279 430 359 284 228 255 273 261
Utdelning till aktieägare 140 94 117 229 43 140 40 60 0 65
Omsättning 3 600 2 309 2 905 3 654 1 928 1 624 1 339 1 263 1 142 1 117
Nyckeltal
Antal anställda 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 570 1 084 2 861 1 827 964 812 670 632 571 559
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 311 830 568 501 429 364 380 341 356
Rörelseresultat, EBITDA 241 169 41 433 96 196 66 117 -3 98
Nettoomsättningförändring 57,84% -24,22% -21,68% 89,47% 18,72% 21,28% 6,02% 10,60% 2,24% -%
Du Pont-modellen 29,73% 31,41% 7,68% 47,79% 22,64% 42,52% 22,03% 34,95% -1,87% 22,95%
Vinstmarginal 6,66% 7,80% 1,43% 11,85% 4,98% 12,07% 4,71% 9,11% -0,44% 8,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 49,77% 47,05% 58,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,24% 8,99% 7,58% 12,21% 7,42% 12,01% 10,83% 12,75% 7,36% 14,59%
Soliditet 38,34% 36,25% 40,82% 45,83% 33,73% 52,06% 50,70% 50,15% 33,21% 40,82%
Kassalikviditet 161,57% 156,85% 168,45% 196,96% 150,89% 188,24% 202,84% 197,58% 146,93% 166,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...