Visa allt om Krögaregården Holding AB
Visa allt om Krögaregården Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 840 840 840 480 107 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 350 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 568 603 590 316 380 -30 -38 -64 -58 -26
Resultat efter finansnetto 1 042 1 078 982 541 139 -308 -301 -6 937 -137 -132
Årets resultat 1 725 1 165 1 625 2 567 1 809 1 873 0 -6 483 619 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 685 7 685 7 685 18 009 18 009
Omsättningstillgångar 10 556 8 118 6 728 10 551 5 752 3 047 97 152 451 0
Tillgångar 17 606 15 168 13 778 17 601 12 802 10 732 7 782 7 837 18 460 18 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 528 10 803 9 638 8 238 5 671 4 344 2 471 2 471 8 954 8 335
Obeskattade reserver 4 806 4 056 3 538 2 820 1 652 847 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 4 809 4 809
Kortfristiga skulder 272 309 602 3 844 2 779 2 841 2 611 2 666 4 697 4 866
Skulder och eget kapital 17 606 15 168 13 778 17 601 12 802 10 732 7 782 7 837 18 460 18 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 120 157 107 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 12 24 17 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 697 0 0 225 0 0 0 0 0 0
Omsättning 840 840 840 480 457 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 840 840 840 480 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 166 162 210 135 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 568 603 590 316 380 -30 -38 -64 -58 -26
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 75,00% 348,60% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,94% 7,18% 7,37% 4,28% 3,03% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 124,52% 129,64% 120,95% 157,08% 362,62% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 224,29% 929,64% 729,29% 1 397,29% 2 778,50% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,45% 92,08% 89,98% 58,61% 53,81% 46,29% 31,75% 31,53% 48,50% 46,28%
Kassalikviditet 3 880,88% 2 627,18% 1 117,61% 274,48% 206,98% 107,25% 3,72% 5,70% 9,60% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...