Visa allt om Fullt ös förvaltning & entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 9 369 8 973 7 642 11 682 10 546 6 366 4 269 2 889 888 117
Övrig omsättning 241 56 345 859 150 10 131 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 061 938 -965 237 -209 -739 396 208 200 -35
Resultat efter finansnetto 893 505 -1 228 -131 -394 -1 146 58 75 152 -41
Årets resultat 893 505 -1 228 -131 -394 -946 7 9 49 -41
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 130 3 840 4 973 5 827 6 002 6 208 5 180 2 933 1 303 545
Omsättningstillgångar 1 703 1 299 1 086 1 456 1 384 619 886 635 645 21
Tillgångar 4 833 5 139 6 059 7 284 7 387 6 827 6 066 3 568 1 948 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 -391 -1 197 108 -161 108 124 117 108 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 200 160 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 835 2 400 1 900 2 700 3 149 3 000 4 345 2 637 1 445 445
Kortfristiga skulder 2 886 3 130 5 355 4 476 4 399 3 720 1 397 654 295 63
Skulder och eget kapital 4 833 5 139 6 059 7 284 7 387 6 827 6 066 3 568 1 948 566
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 237 157 82 0 92 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 928 1 162 2 071 2 716 2 142 1 481 900 582 174 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 631 394 754 723 624 357 266 224 41 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 610 9 029 7 987 12 541 10 696 6 376 4 400 2 889 888 122
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 7 11 8 6 4 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 562 1 795 1 092 1 062 1 318 1 061 1 067 722 888 117
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 346 432 378 407 334 292 226 281 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 998 1 763 -255 1 753 1 110 282 1 139 583 321 -9
Nettoomsättningförändring 4,41% 17,42% -34,58% 10,77% 65,66% 49,12% 47,77% 225,34% 658,97% -%
Du Pont-modellen 22,10% 18,35% -15,88% 3,25% -2,83% -10,81% 6,53% 5,83% 10,32% -6,18%
Vinstmarginal 11,40% 10,51% -12,59% 2,03% -1,98% -11,59% 9,28% 7,20% 22,64% -29,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,63% -20,41% -55,86% -25,85% -28,59% -48,71% -11,97% -0,66% 39,41% -35,90%
Soliditet 2,32% -7,61% -19,76% 1,48% -2,18% 1,58% 4,42% 6,51% 9,24% 10,42%
Kassalikviditet 59,01% 41,50% 20,28% 32,53% 31,46% 14,76% 59,13% 95,72% 215,59% 19,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...