Visa allt om Process & Elmontage i Kalix AB
Visa allt om Process & Elmontage i Kalix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 263 12 737 15 620 9 908 6 579 7 806 4 779 9 919 7 670 2 888
Övrig omsättning 126 13 51 2 - 103 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 604 509 533 574 -192 1 073 -48 1 351 572 777
Resultat efter finansnetto 676 510 555 566 -192 1 068 -60 1 306 588 775
Årets resultat 624 486 350 279 -65 599 -52 667 294 416
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 216 1 643 989 576 462 360 365 285 187 97
Omsättningstillgångar 4 718 3 265 3 425 3 418 2 710 3 069 1 854 2 670 3 347 1 303
Tillgångar 6 934 4 908 4 415 3 995 3 172 3 429 2 219 2 955 3 534 1 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 713 1 689 1 203 853 1 173 1 239 760 812 745 516
Obeskattade reserver 782 901 1 028 970 796 958 696 706 369 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 240 0 0 0 198 1 1 1 0 0
Kortfristiga skulder 4 200 2 318 2 184 2 172 1 005 1 232 762 1 436 2 420 689
Skulder och eget kapital 6 934 4 908 4 415 3 995 3 172 3 429 2 219 2 955 3 534 1 400
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 1 083 1 092 930 873 1 533 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 687 4 422 4 905 3 649 1 695 1 815 1 355 3 655 2 076 702
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 914 1 903 1 627 1 120 789 846 687 1 476 1 494 282
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 120 0 300 65
Omsättning 16 389 12 750 15 671 9 910 6 579 7 909 4 779 9 919 7 670 2 888
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 14 11 8 9 5 13 10 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 980 1 116 901 822 867 956 763 767 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 552 529 496 525 509 492 685 497 573 -
Rörelseresultat, EBITDA 692 590 577 592 -168 1 104 -2 1 401 607 819
Nettoomsättningförändring 27,68% -18,46% 57,65% 50,60% -15,72% 63,34% -51,82% 29,32% 165,58% -%
Du Pont-modellen 9,76% 10,41% 12,59% 14,37% -5,99% 31,32% -1,76% 46,73% 16,64% 55,50%
Vinstmarginal 4,16% 4,01% 3,56% 5,79% -2,89% 13,76% -0,82% 13,92% 7,67% 26,90%
Bruttovinstmarginal 71,14% 74,52% 56,48% 76,79% 74,05% 80,23% 86,50% 91,00% 90,66% 89,54%
Rörelsekapital/omsättning 3,19% 7,44% 7,94% 12,58% 25,92% 23,53% 22,85% 12,44% 12,09% 21,26%
Soliditet 33,50% 48,73% 44,41% 39,25% 55,47% 56,72% 56,83% 44,68% 28,60% 46,89%
Kassalikviditet 109,71% 135,16% 149,27% 140,79% 258,51% 240,67% 219,95% 181,69% 136,49% 116,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...