Visa allt om Leksands Pub & Bistro AB
Visa allt om Leksands Pub & Bistro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 924 2 328 1 813 1 719 2 322 2 531 2 615 2 883 3 275 2 738
Övrig omsättning 2 9 34 48 78 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 53 -51 -215 36 -27 46 -79 28 -353
Resultat efter finansnetto 41 29 -72 -223 25 -36 32 -99 -8 -387
Årets resultat 41 29 -72 -223 25 -36 32 -99 -8 -387
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 20 32 57 91 126 252 426 616 701
Omsättningstillgångar 379 364 241 201 282 314 301 217 313 211
Tillgångar 390 384 273 257 373 440 553 644 929 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -143 -184 -213 -141 83 57 93 62 60 58
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 120 200 200 0 0 20 120 130 283 368
Kortfristiga skulder 414 367 285 398 291 363 340 452 587 486
Skulder och eget kapital 390 384 273 257 373 440 553 644 929 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 168 120 120 202 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 809 562 411 436 562 486 399 623 587 860
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 148 95 103 118 114 146 235 249 273
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 926 2 337 1 847 1 767 2 400 2 538 2 615 2 883 3 275 2 738
Nyckeltal
Antal anställda 6 4 3 3 4 4 3 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 487 582 604 573 581 633 872 577 655 456
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 179 166 185 171 193 221 198 216 210
Rörelseresultat, EBITDA 64 65 -26 -181 82 134 235 111 211 -166
Nettoomsättningförändring 25,60% 28,41% 5,47% -25,97% -8,26% -3,21% -9,30% -11,97% 19,61% -%
Du Pont-modellen 14,10% 13,80% -18,68% -83,66% 9,65% -6,14% 8,32% -12,27% 3,01% -38,71%
Vinstmarginal 1,88% 2,28% -2,81% -12,51% 1,55% -1,07% 1,76% -2,74% 0,85% -12,89%
Bruttovinstmarginal 59,17% 58,59% 55,76% 55,26% 57,19% 57,45% 57,13% 59,87% 60,73% 60,63%
Rörelsekapital/omsättning -1,20% -0,13% -2,43% -11,46% -0,39% -1,94% -1,49% -8,15% -8,37% -10,04%
Soliditet -36,67% -47,92% -78,02% -54,86% 22,25% 12,95% 16,82% 9,63% 6,46% 6,36%
Kassalikviditet 75,60% 73,57% 53,68% 28,39% 62,89% 62,26% 65,59% 28,76% 37,48% 31,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...