Visa allt om LindaLisa Carlsson artdirection AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 528 1 758 355 560 761 2 481 1 866 1 474 1 681 733
Övrig omsättning - 18 - - 17 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 421 549 -393 -251 194 1 026 626 550 732 83
Resultat efter finansnetto 405 545 -377 -323 251 873 727 550 741 84
Årets resultat 223 337 -12 -25 148 364 367 286 387 55
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 476 1 194 1 017 861 92 140 148 41 25 32
Omsättningstillgångar 639 608 253 761 2 012 2 443 1 777 1 517 1 258 647
Tillgångar 2 115 1 802 1 270 1 622 2 104 2 584 1 925 1 558 1 283 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 299 1 201 988 1 001 1 025 1 178 933 666 529 142
Obeskattade reserver 433 324 198 563 891 836 551 343 200 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 384 278 83 58 188 570 440 549 553 529
Skulder och eget kapital 2 115 1 802 1 270 1 622 2 104 2 584 1 925 1 558 1 283 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 504 - - 0 446 483 455 385 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 456 0 244 282 84 181 30 0 0 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 290 288 228 222 138 324 305 188 177 166
Utdelning till aktieägare 200 125 125 0 0 200 120 100 150 0
Omsättning 1 528 1 776 355 560 778 2 481 1 866 1 474 1 681 733
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 528 1 758 355 560 761 1 241 1 866 1 474 1 681 733
Personalkostnader per anställd (tkr) 765 796 472 508 203 472 824 644 669 513
Rörelseresultat, EBITDA 424 572 -363 -215 234 1 068 648 562 739 85
Nettoomsättningförändring -13,08% 395,21% -36,61% -26,41% -69,33% 32,96% 26,59% -12,31% 129,33% -%
Du Pont-modellen 19,91% 30,47% -26,06% -14,61% 21,06% 39,71% 37,82% 35,30% 57,83% 12,37%
Vinstmarginal 27,55% 31,23% -93,24% -42,32% 58,21% 41,35% 39,01% 37,31% 44,14% 11,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,69% 18,77% 47,89% 125,54% 239,68% 75,49% 71,65% 65,67% 41,94% 16,10%
Soliditet 77,39% 80,67% 89,29% 87,30% 79,93% 69,43% 69,08% 58,60% 52,46% 21,76%
Kassalikviditet 166,41% 218,71% 304,82% 1 312,07% 1 070,21% 428,60% 403,86% 276,32% 227,49% 122,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...