Visa allt om Ove Ribberström AB
Visa allt om Ove Ribberström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 14 15 59 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 6 6 45 -13 -11 -11 -12 -11 -6
Resultat efter finansnetto 206 7 10 54 0 -9 343 514 235 422
Årets resultat 205 5 8 40 0 11 343 514 235 435
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500
Omsättningstillgångar 354 306 481 620 704 835 954 811 907 648
Tillgångar 654 606 781 920 1 004 1 135 1 254 1 311 1 407 1 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 587 738 880 990 1 120 1 240 1 296 782 547
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 19 44 40 15 15 15 15 625 601
Skulder och eget kapital 654 606 781 920 1 004 1 135 1 254 1 311 1 407 1 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 150 130 130 400 0 0
Omsättning 19 14 15 59 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 6 6 45 -13 -11 -11 -12 -11 -6
Nettoomsättningförändring 35,71% -6,67% -74,58% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 31,50% 1,16% 1,28% 5,87% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1 084,21% 50,00% 66,67% 91,53% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 773,68% 2 050,00% 2 913,33% 983,05% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,55% 96,86% 94,49% 95,65% 98,61% 98,68% 98,88% 98,86% 55,58% 47,65%
Kassalikviditet 2 082,35% 1 610,53% 1 093,18% 1 550,00% 4 693,33% 5 566,67% 6 360,00% 5 406,67% 145,12% 107,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...