Visa allt om Petrus Birgersson Bygg & Inredning AB
Visa allt om Petrus Birgersson Bygg & Inredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 596 11 599 10 464 9 436 9 002 6 385 4 352 3 428 7 208 1 324
Övrig omsättning 52 50 - - 23 - 1 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 859 426 145 -67 465 795 169 109 240 15
Resultat efter finansnetto 859 426 148 -53 475 796 170 113 236 15
Årets resultat 476 326 100 -7 253 429 123 81 127 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 111 270 204 194 196 112 176 232 71
Omsättningstillgångar 3 636 2 967 2 652 2 141 3 135 2 290 1 041 1 142 585 4 186
Tillgångar 3 791 3 078 2 923 2 346 3 329 2 486 1 153 1 318 817 4 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 064 1 088 762 812 969 816 488 364 283 158
Obeskattade reserver 558 328 328 328 387 264 59 59 59 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 53 0
Kortfristiga skulder 2 169 1 663 1 833 1 206 1 973 1 406 607 885 421 4 100
Skulder och eget kapital 3 791 3 078 2 923 2 346 3 329 2 486 1 153 1 318 817 4 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 360 360 332 296 315 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 791 3 093 2 756 2 755 1 721 1 147 565 38 47 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 950 898 843 876 565 376 234 148 186 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 100 100 0 0 0
Omsättning 11 648 11 649 10 464 9 436 9 025 6 385 4 353 3 428 7 214 1 324
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 8 7 5 4 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 450 1 289 1 163 1 180 1 286 1 277 1 088 1 714 7 208 662
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 457 410 466 388 391 324 250 580 391
Rörelseresultat, EBITDA 865 432 153 -57 483 830 213 165 293 33
Nettoomsättningförändring -0,03% 10,85% 10,89% 4,82% 40,99% 46,71% 26,95% -52,44% 444,41% -%
Du Pont-modellen 22,69% 13,94% 5,17% -2,09% 14,33% 32,06% 14,74% 8,88% 29,62% 0,35%
Vinstmarginal 7,42% 3,70% 1,44% -0,52% 5,30% 12,48% 3,91% 3,41% 3,36% 1,13%
Bruttovinstmarginal 49,53% 47,56% 46,21% 49,92% 43,91% 54,14% 44,62% 27,04% 16,00% 81,12%
Rörelsekapital/omsättning 12,65% 11,24% 7,83% 9,91% 12,91% 13,84% 9,97% 7,50% 2,28% 6,50%
Soliditet 39,55% 43,66% 34,82% 44,92% 37,68% 40,65% 46,10% 30,84% 39,84% 3,71%
Kassalikviditet 167,63% 178,41% 144,68% 177,53% 158,90% 162,87% 171,50% 129,04% 138,95% 20,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...