Visa allt om Pen - tec AB
Visa allt om Pen - tec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 193 0 47 2 363 6 025 3 620 5 483 2 499 2 965 3 665
Övrig omsättning 66 - 53 196 - - - - 77 -
Rörelseresultat (EBIT) 88 -164 25 -376 440 185 907 329 -90 -1 263
Resultat efter finansnetto 88 -169 18 2 563 473 234 841 301 -299 -1 308
Årets resultat -9 0 155 2 886 226 59 562 301 393 -1 308
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 25 97 138 95 120 38 46
Omsättningstillgångar 569 1 110 1 561 4 190 2 891 2 256 2 076 1 642 1 590 1 190
Tillgångar 594 1 135 1 586 4 215 2 988 2 393 2 171 1 762 1 628 1 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 495 495 3 140 1 254 1 028 968 406 475 82
Obeskattade reserver 85 85 171 171 278 140 42 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 44 0 42 92 142 192 94 181 307
Kortfristiga skulder 23 511 920 863 1 364 1 084 969 1 262 972 847
Skulder och eget kapital 594 1 135 1 586 4 215 2 988 2 393 2 171 1 762 1 628 1 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 83 147 208 382 597
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 247 797 296 92 60 86 191
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 63 296 142 59 83 168 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 800 1 000 0 0 0 370 0
Omsättning 259 0 100 2 559 6 025 3 620 5 483 2 499 3 042 3 665
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 2 363 3 013 1 810 5 483 2 499 2 965 1 833
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 307 556 312 396 412 694 666
Rörelseresultat, EBITDA 88 -164 25 -368 481 232 940 347 -77 -1 249
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -98,01% -60,78% 66,44% -33,98% 119,41% -15,72% -19,10% -%
Du Pont-modellen 14,81% -% 1,89% 61,95% 17,50% 12,04% 41,78% 18,67% -5,16% -102,19%
Vinstmarginal 45,60% -% 63,83% 110,50% 8,68% 7,96% 16,54% 13,17% -2,83% -34,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 59,63% 60,05% 69,70% 60,70% 77,27% 57,44% 51,79%
Rörelsekapital/omsättning 282,90% -% 1 363,83% 140,80% 25,34% 32,38% 20,19% 15,21% 20,84% 9,36%
Soliditet 92,81% 49,45% 39,16% 77,49% 48,82% 47,27% 45,98% 23,04% 29,18% 6,64%
Kassalikviditet 2 473,91% 217,22% 169,67% 485,52% 160,78% 85,61% 152,01% 49,76% 119,86% 68,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...