Visa allt om Björn Cronstedt AB
Visa allt om Björn Cronstedt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 438 0 0 17 0 37 682 503 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 103 56 - -
Rörelseresultat (EBIT) 312 -4 -27 -41 -33 -33 152 388 -21 -5
Resultat efter finansnetto 312 -4 -26 -40 -31 -31 211 389 -18 4
Årets resultat 271 -4 -26 -40 -31 -32 155 283 -18 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 8 14 19 32 7 7
Omsättningstillgångar 409 63 56 82 117 323 767 580 163 163
Tillgångar 409 63 56 84 125 337 786 612 171 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 61 55 81 121 152 319 374 91 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 2 1 3 4 185 462 233 80 60
Skulder och eget kapital 409 63 56 84 125 337 786 612 171 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 275 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 86 0 0 0
Utdelning till aktieägare 220 0 0 0 0 0 135 210 0 0
Omsättning 438 0 0 17 0 37 785 559 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 438 - - 17 - 37 682 503 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 - - - - - 402 26 - -
Rörelseresultat, EBITDA 330 -4 -24 -36 -28 -28 157 391 -21 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -94,57% 35,59% -% -% -%
Du Pont-modellen 76,28% -% -% -46,43% -% -9,20% 26,72% 63,56% -% -%
Vinstmarginal 71,23% -% -% -229,41% -% -83,78% 30,79% 77,34% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 76,03% -% -% 464,71% -% 372,97% 44,72% 68,99% -% -%
Soliditet 81,17% 96,83% 98,21% 96,43% 96,80% 45,10% 41,15% 61,70% 53,22% 65,09%
Kassalikviditet 538,16% 3 150,00% 5 600,00% 2 733,33% 2 925,00% 174,59% 166,02% 248,93% 203,75% 271,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...