Visa allt om Smedenman Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -5 -8 -7 -7 -6 -6 -15 -9 -7
Resultat efter finansnetto 895 -4 -5 895 939 -4 133 -149 -46 883
Årets resultat 895 -4 -5 895 939 -4 133 -149 -46 883
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 534 534 534 534 534 534 534 591 534
Omsättningstillgångar 1 000 469 1 123 1 228 983 199 194 143 233 928
Tillgångar 1 534 1 003 1 657 1 762 1 517 733 728 677 825 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 529 634 1 139 1 743 1 498 709 712 579 728 1 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 14 14 14 10 90 90 180
Kortfristiga skulder 5 369 519 5 5 10 5 8 6 9
Skulder och eget kapital 1 534 1 003 1 657 1 762 1 517 733 728 677 825 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 450 0 0 600 450 150 0 0 0 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -5 -8 -7 -7 -6 -6 -15 -9 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,67% 63,21% 68,74% 98,92% 98,75% 96,73% 97,80% 85,52% 88,24% 87,08%
Kassalikviditet 20 000,00% 127,10% 216,38% 24 560,00% 19 660,00% 1 990,00% 3 880,00% 1 787,50% 3 883,33% 10 311,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...