Visa allt om LOHAB i Sverige AB
Visa allt om LOHAB i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30
Övrig omsättning - - 5 - - - - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -3 -10 -32 -44 -94 -58 -101 -160 -164
Resultat efter finansnetto -18 -3 -10 -32 -44 -94 -58 -101 -160 -164
Årets resultat -18 -3 -10 -32 -44 -94 -58 -101 -160 -164
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 8 10 14 23 52 97 137 178 119
Omsättningstillgångar 0 -1 8 26 21 21 22 14 26 59
Tillgångar 11 6 17 40 44 73 119 151 204 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -49 -54 -34 -44 -12 15 68 126 126 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 44 52 68 46 46 46 13 0 0
Kortfristiga skulder 16 16 0 16 11 12 6 13 78 92
Skulder och eget kapital 11 6 17 40 44 73 119 151 204 178
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 0 0 0 0 27 29 30
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 26 - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -1 -10 -15 -15 -49 -12 -50 -115 -141
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -3,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -78,43% -92,13%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -551,72% -546,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 58,62% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -179,31% -110,00%
Soliditet -445,45% -900,00% -200,00% -110,00% -27,27% 20,55% 57,14% 83,44% 61,76% 48,31%
Kassalikviditet 0,00% -18,75% -% 150,00% 172,73% 158,33% 333,33% 92,31% 24,36% 43,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...