Visa allt om Behrens Alternativ Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 5 486 5 543 5 992 0 0 0 0 526 958 171
Övrig omsättning - 65 323 - 4 9 - - 225 289
Rörelseresultat (EBIT) -49 25 107 0 4 5 -102 34 -10 1
Resultat efter finansnetto -64 8 89 0 4 5 -110 20 -13 1
Årets resultat -41 5 51 0 4 5 -110 14 -13 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 54 81 108 0
Omsättningstillgångar 1 027 1 212 1 450 50 0 19 37 40 255 262
Tillgångar 1 027 1 212 1 450 50 0 19 91 121 363 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 86 101 50 0 -4 -9 101 88 101
Obeskattade reserver 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 982 1 104 1 207 0 0 23 100 20 276 162
Skulder och eget kapital 1 027 1 212 1 450 50 0 19 91 121 363 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 360 360 349 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 4 0 0 0 - 0 167 0 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 205 189 161 0 0 - 0 54 0 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 486 5 608 6 315 0 4 9 0 526 1 183 460
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - - - 0 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 486 5 543 5 992 - - - - 526 - 171
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 574 525 - - - - 221 - 164
Rörelseresultat, EBITDA -49 25 107 0 4 5 -75 61 17 1
Nettoomsättningförändring -1,03% -7,49% -% -% -% -% -100,00% -45,09% 460,23% -%
Du Pont-modellen -4,77% 2,06% 7,52% -% -% -% -% 28,10% -2,75% 0,38%
Vinstmarginal -0,89% 0,45% 1,82% -% -% -% -% 6,46% -1,04% 0,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 19,99% 15,74% -% -% -% -% 66,35% 67,43% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,82% 1,95% 4,06% -% -% -% -% 3,80% -2,19% 58,48%
Soliditet 4,38% 8,51% 8,15% 100,00% -% -21,05% -9,89% 83,47% 24,24% 38,55%
Kassalikviditet 79,12% 61,05% 85,75% -% -% 82,61% 37,00% 200,00% 92,39% 161,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...