Visa allt om Behrens Alternativ Energi AB
Visa allt om Behrens Alternativ Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 5 486 5 543 5 992 0 0 0 0 526 958 171
Övrig omsättning - 65 323 - 4 9 - - 225 289
Rörelseresultat (EBIT) -49 25 107 0 4 5 -102 34 -10 1
Resultat efter finansnetto -64 8 89 0 4 5 -110 20 -13 1
Årets resultat -41 5 51 0 4 5 -110 14 -13 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 54 81 108 0
Omsättningstillgångar 1 027 1 212 1 450 50 0 19 37 40 255 262
Tillgångar 1 027 1 212 1 450 50 0 19 91 121 363 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 86 101 50 0 -4 -9 101 88 101
Obeskattade reserver 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 982 1 104 1 207 0 0 23 100 20 276 162
Skulder och eget kapital 1 027 1 212 1 450 50 0 19 91 121 363 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 360 360 349 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 4 0 0 0 - 0 167 0 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 205 189 161 0 0 - 0 54 0 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 486 5 608 6 315 0 4 9 0 526 1 183 460
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - - - 0 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 486 5 543 5 992 - - - - 526 - 171
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 574 525 - - - - 221 - 164
Rörelseresultat, EBITDA -49 25 107 0 4 5 -75 61 17 1
Nettoomsättningförändring -1,03% -7,49% -% -% -% -% -100,00% -45,09% 460,23% -%
Du Pont-modellen -4,77% 2,06% 7,52% -% -% -% -% 28,10% -2,75% 0,38%
Vinstmarginal -0,89% 0,45% 1,82% -% -% -% -% 6,46% -1,04% 0,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 19,99% 15,74% -% -% -% -% 66,35% 67,43% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,82% 1,95% 4,06% -% -% -% -% 3,80% -2,19% 58,48%
Soliditet 4,38% 8,51% 8,15% 100,00% -% -21,05% -9,89% 83,47% 24,24% 38,55%
Kassalikviditet 79,12% 61,05% 85,75% -% -% 82,61% 37,00% 200,00% 92,39% 161,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...