Visa allt om Högdalens Bleck & Plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 10 517 6 688 6 929 5 859 5 704 7 057 3 492 2 771 5 930 5 971
Övrig omsättning 54 - - - 18 56 15 27 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 46 40 -23 -45 364 118 108 66 149 3
Resultat efter finansnetto 1 16 -38 -37 341 118 0 17 102 1
Årets resultat 0 8 -19 3 185 61 5 21 55 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 62 128 194 142 315 314 426 544 140
Omsättningstillgångar 2 364 2 203 1 386 1 937 1 615 1 470 729 761 1 058 941
Tillgångar 2 575 2 265 1 514 2 131 1 757 1 785 1 043 1 187 1 603 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 420 412 432 428 243 182 177 156 101
Obeskattade reserver 43 58 58 77 119 32 0 10 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 8 162 205 334 0
Kortfristiga skulder 2 112 1 787 1 044 1 623 1 210 1 502 699 794 1 087 981
Skulder och eget kapital 2 575 2 265 1 514 2 131 1 757 1 785 1 043 1 187 1 603 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 670 1 395 1 870 1 605 1 135 1 166 627 340 951 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 468 395 362 421 346 327 193 120 294 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 571 6 688 6 929 5 859 5 722 7 113 3 507 2 798 5 942 5 971
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 103 1 338 1 386 1 172 1 141 1 411 698 554 1 186 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 387 427 452 339 336 190 100 272 -
Rörelseresultat, EBITDA 97 106 43 58 518 291 247 199 240 26
Nettoomsättningförändring 57,25% -3,48% 18,26% 2,72% -19,17% 102,09% 26,02% -53,27% -0,69% -%
Du Pont-modellen 1,79% 1,77% -0,79% -1,41% 21,29% 7,11% 10,45% 5,56% 9,30% 0,28%
Vinstmarginal 0,44% 0,60% -0,17% -0,51% 6,56% 1,80% 3,12% 2,38% 2,51% 0,05%
Bruttovinstmarginal 32,12% 45,25% 48,33% 57,74% 59,22% 40,00% 59,56% 44,57% 47,49% 53,44%
Rörelsekapital/omsättning 2,40% 6,22% 4,94% 5,36% 7,10% -0,45% 0,86% -1,19% -0,49% -0,67%
Soliditet 17,61% 20,54% 30,04% 22,94% 29,35% 14,93% 17,45% 15,52% 10,85% 9,33%
Kassalikviditet 61,93% 113,99% 125,67% 96,49% 122,31% 94,74% 99,28% 91,44% 92,82% 94,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...