Visa allt om Högdalens Bleck & Plåtslageri AB
Visa allt om Högdalens Bleck & Plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 10 517 6 688 6 929 5 859 5 704 7 057 3 492 2 771 5 930 5 971
Övrig omsättning 54 - - - 18 56 15 27 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 46 40 -23 -45 364 118 108 66 149 3
Resultat efter finansnetto 1 16 -38 -37 341 118 0 17 102 1
Årets resultat 0 8 -19 3 185 61 5 21 55 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 62 128 194 142 315 314 426 544 140
Omsättningstillgångar 2 364 2 203 1 386 1 937 1 615 1 470 729 761 1 058 941
Tillgångar 2 575 2 265 1 514 2 131 1 757 1 785 1 043 1 187 1 603 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 420 412 432 428 243 182 177 156 101
Obeskattade reserver 43 58 58 77 119 32 0 10 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 8 162 205 334 0
Kortfristiga skulder 2 112 1 787 1 044 1 623 1 210 1 502 699 794 1 087 981
Skulder och eget kapital 2 575 2 265 1 514 2 131 1 757 1 785 1 043 1 187 1 603 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 670 1 395 1 870 1 605 1 135 1 166 627 340 951 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 468 395 362 421 346 327 193 120 294 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 571 6 688 6 929 5 859 5 722 7 113 3 507 2 798 5 942 5 971
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 103 1 338 1 386 1 172 1 141 1 411 698 554 1 186 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 387 427 452 339 336 190 100 272 -
Rörelseresultat, EBITDA 97 106 43 58 518 291 247 199 240 26
Nettoomsättningförändring 57,25% -3,48% 18,26% 2,72% -19,17% 102,09% 26,02% -53,27% -0,69% -%
Du Pont-modellen 1,79% 1,77% -0,79% -1,41% 21,29% 7,11% 10,45% 5,56% 9,30% 0,28%
Vinstmarginal 0,44% 0,60% -0,17% -0,51% 6,56% 1,80% 3,12% 2,38% 2,51% 0,05%
Bruttovinstmarginal 32,12% 45,25% 48,33% 57,74% 59,22% 40,00% 59,56% 44,57% 47,49% 53,44%
Rörelsekapital/omsättning 2,40% 6,22% 4,94% 5,36% 7,10% -0,45% 0,86% -1,19% -0,49% -0,67%
Soliditet 17,61% 20,54% 30,04% 22,94% 29,35% 14,93% 17,45% 15,52% 10,85% 9,33%
Kassalikviditet 61,93% 113,99% 125,67% 96,49% 122,31% 94,74% 99,28% 91,44% 92,82% 94,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...