Visa allt om ELMONI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -4 -21 -9 -12 -17 -12 -15 -57 -8
Resultat efter finansnetto -5 -5 -25 -16 -22 -28 -26 -30 -69 -14
Årets resultat 131 15 -25 -16 -22 1 0 -30 -69 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 102 102 102 102 766 766 766 766 102
Omsättningstillgångar 43 13 21 22 19 15 9 4 0 102
Tillgångar 145 115 123 124 121 781 775 770 766 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -402 -533 -548 -523 -507 136 135 135 25 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 12 48 255 291 327 502 102
Kortfristiga skulder 547 647 671 635 580 390 349 309 239 10
Skulder och eget kapital 145 115 123 124 121 781 775 770 766 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -4 -21 -9 -12 -17 -12 -15 -57 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -277,24% -463,48% -445,53% -421,77% -419,01% 17,41% 17,42% 17,53% 3,26% 45,63%
Kassalikviditet 7,86% 2,01% 3,13% 3,46% 3,28% 3,85% 2,58% 1,29% 0,00% 1 020,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...