Visa allt om ELMONI AB
Visa allt om ELMONI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -4 -21 -9 -12 -17 -12 -15 -57
Resultat efter finansnetto -5 -5 -5 -25 -16 -22 -28 -26 -30 -69
Årets resultat 10 131 15 -25 -16 -22 1 0 -30 -69
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 102 102 102 102 102 766 766 766 766
Omsättningstillgångar 43 43 13 21 22 19 15 9 4 0
Tillgångar 145 145 115 123 124 121 781 775 770 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -392 -402 -533 -548 -523 -507 136 135 135 25
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 12 48 255 291 327 502
Kortfristiga skulder 537 547 647 671 635 580 390 349 309 239
Skulder och eget kapital 145 145 115 123 124 121 781 775 770 766
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -4 -21 -9 -12 -17 -12 -15 -57
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -270,34% -277,24% -463,48% -445,53% -421,77% -419,01% 17,41% 17,42% 17,53% 3,26%
Kassalikviditet 8,01% 7,86% 2,01% 3,13% 3,46% 3,28% 3,85% 2,58% 1,29% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...