Visa allt om AKZO Scandinavian AB
Visa allt om AKZO Scandinavian AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 461 0 301 176 1 103 133 34 54 567 446
Övrig omsättning 15 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 510 -162 158 -206 752 27 -98 -126 55 -555
Resultat efter finansnetto 495 -163 148 -225 740 -2 -123 -155 21 -573
Årets resultat 360 -163 148 -225 740 -2 -123 -155 21 -573
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 678 77 181 66 218 160 148 128 421 210
Tillgångar 678 77 181 66 218 160 148 128 421 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 -232 -69 -218 8 -733 -730 -607 -452 -473
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 506 500
Kortfristiga skulder 550 310 250 283 211 892 878 735 367 183
Skulder och eget kapital 678 77 181 66 218 160 148 128 421 210
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 450 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 159 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 476 0 301 176 1 103 133 34 54 567 446
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 461 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 510 -162 158 -206 752 27 -98 -126 55 -554
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 71,02% -84,04% 729,32% 291,18% -37,04% -90,48% 27,13% -%
Du Pont-modellen 75,37% -% 87,29% -312,12% 344,95% 16,88% -66,22% -98,44% 13,06% -264,29%
Vinstmarginal 34,98% -% 52,49% -117,05% 68,18% 20,30% -288,24% -233,33% 9,70% -124,44%
Bruttovinstmarginal 92,40% -% 100,00% 4,55% 85,77% 66,17% -123,53% -85,19% 53,26% -86,55%
Rörelsekapital/omsättning 8,76% -% -22,92% -123,30% 0,63% -550,38% -2 147,06% -1 124,07% 9,52% 6,05%
Soliditet 18,88% -301,30% -38,12% -330,30% 3,67% -458,12% -493,24% -474,22% -107,36% -225,24%
Kassalikviditet 120,91% 19,03% 65,20% 16,96% 84,83% 17,94% 16,29% 10,61% 53,68% 15,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...