Visa allt om Göteborgs Bilskadecenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 23 922 21 314 18 628 21 319 16 515 17 021 20 489 16 419 14 679 10 644
Övrig omsättning 346 379 253 250 443 235 53 81 80 64
Rörelseresultat (EBIT) 643 2 217 1 098 2 316 87 1 346 3 287 1 173 1 525 1 207
Resultat efter finansnetto 602 2 198 1 098 2 313 78 1 334 3 273 1 139 1 514 1 203
Årets resultat 826 1 424 785 1 561 267 966 1 737 838 842 650
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 870 455 129 286 390 343 234 117 116 58
Omsättningstillgångar 13 069 11 378 11 072 9 721 8 172 8 452 7 519 4 907 4 556 2 502
Tillgångar 13 939 11 833 11 201 10 007 8 563 8 795 7 754 5 024 4 672 2 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 598 7 073 5 949 5 463 4 202 4 234 3 568 2 032 1 392 750
Obeskattade reserver 1 246 1 722 1 362 1 362 1 176 1 476 1 416 600 640 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 095 3 039 3 890 3 182 3 185 3 084 2 770 2 393 2 641 1 511
Skulder och eget kapital 13 939 11 833 11 201 10 007 8 563 8 795 7 754 5 024 4 672 2 560
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 480 941 871 800 750 672 636 555 90 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 656 5 277 4 477 4 392 3 671 3 839 4 298 3 777 3 418 3 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 518 2 285 1 835 1 790 1 663 1 609 1 929 1 563 1 252 947
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200
Omsättning 24 268 21 693 18 881 21 569 16 958 17 256 20 542 16 500 14 759 10 708
Nyckeltal
Antal anställda 16 16 16 16 16 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 495 1 332 1 164 1 332 1 032 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 618 537 473 447 381 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 857 2 392 1 255 2 457 238 1 485 3 364 1 198 1 558 1 221
Nettoomsättningförändring 12,24% 14,42% -12,62% 29,09% -2,97% -16,93% 24,79% 11,85% 37,91% -%
Du Pont-modellen 4,61% 18,84% 10,02% 23,44% 1,21% 15,40% 42,55% 23,35% 32,77% 47,15%
Vinstmarginal 2,69% 10,46% 6,02% 11,00% 0,63% 7,95% 16,10% 7,14% 10,43% 11,34%
Bruttovinstmarginal 65,03% 71,16% 69,47% 69,03% 63,72% 68,69% 73,04% 71,26% 71,18% 70,77%
Rörelsekapital/omsättning 33,33% 39,12% 38,55% 30,67% 30,20% 31,54% 23,18% 15,31% 13,05% 9,31%
Soliditet 61,48% 71,12% 62,07% 64,62% 59,19% 60,51% 59,16% 49,04% 39,66% 37,73%
Kassalikviditet 238,16% 354,66% 268,79% 288,87% 239,62% 259,82% 262,13% 191,22% 161,64% 156,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...