Visa allt om Göteborgs Bilskadecenter AB
Visa allt om Göteborgs Bilskadecenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 22 309 23 922 21 314 18 628 21 319 16 515 17 021 20 489 16 419 14 679
Övrig omsättning 8 346 379 253 250 443 235 53 81 80
Rörelseresultat (EBIT) 312 643 2 217 1 098 2 316 87 1 346 3 287 1 173 1 525
Resultat efter finansnetto 992 602 2 198 1 098 2 313 78 1 334 3 273 1 139 1 514
Årets resultat 1 205 826 1 424 785 1 561 267 966 1 737 838 842
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 920 870 455 129 286 390 343 234 117 116
Omsättningstillgångar 11 315 13 069 11 378 11 072 9 721 8 172 8 452 7 519 4 907 4 556
Tillgångar 12 235 13 939 11 833 11 201 10 007 8 563 8 795 7 754 5 024 4 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 503 7 598 7 073 5 949 5 463 4 202 4 234 3 568 2 032 1 392
Obeskattade reserver 886 1 246 1 722 1 362 1 362 1 176 1 476 1 416 600 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 845 5 095 3 039 3 890 3 182 3 185 3 084 2 770 2 393 2 641
Skulder och eget kapital 12 235 13 939 11 833 11 201 10 007 8 563 8 795 7 754 5 024 4 672
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 960 480 941 871 800 750 672 636 555 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 842 6 656 5 277 4 477 4 392 3 671 3 839 4 298 3 777 3 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 490 2 518 2 285 1 835 1 790 1 663 1 609 1 929 1 563 1 252
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200
Omsättning 22 317 24 268 21 693 18 881 21 569 16 958 17 256 20 542 16 500 14 759
Nyckeltal
Antal anställda 15 16 16 16 16 16 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 487 1 495 1 332 1 164 1 332 1 032 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 649 618 537 473 447 381 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 543 857 2 392 1 255 2 457 238 1 485 3 364 1 198 1 558
Nettoomsättningförändring -6,74% 12,24% 14,42% -12,62% 29,09% -2,97% -16,93% 24,79% 11,85% -%
Du Pont-modellen 8,40% 4,61% 18,84% 10,02% 23,44% 1,21% 15,40% 42,55% 23,35% 32,77%
Vinstmarginal 4,61% 2,69% 10,46% 6,02% 11,00% 0,63% 7,95% 16,10% 7,14% 10,43%
Bruttovinstmarginal 67,52% 65,03% 71,16% 69,47% 69,03% 63,72% 68,69% 73,04% 71,26% 71,18%
Rörelsekapital/omsättning 37,97% 33,33% 39,12% 38,55% 30,67% 30,20% 31,54% 23,18% 15,31% 13,05%
Soliditet 75,15% 61,48% 71,12% 62,07% 64,62% 59,19% 60,51% 59,16% 49,04% 39,66%
Kassalikviditet 373,32% 238,16% 354,66% 268,79% 288,87% 239,62% 259,82% 262,13% 191,22% 161,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...