Visa allt om Dannemora Mineral Aktiebolag
Visa allt om Dannemora Mineral Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 475 666 137 293 3 131 44 863 5 957 2 866
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -273 153 -228 310 -52 997 -51 938 -24 065 -27 262
Resultat efter finansnetto -400 664 -240 837 -118 160 -50 939 -23 413 -22 698
Årets resultat -400 664 -240 855 -118 176 -50 939 -23 413 -22 698
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 149 312 1 169 296 670 084 186 715 141 592 86 850
Omsättningstillgångar 91 603 207 188 667 288 232 765 64 371 153 529
Tillgångar 1 240 915 1 376 484 1 337 372 419 480 205 963 240 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 185 273 719 406 209 379 687 184 945 208 358
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 242 0
Långfristiga skulder 954 389 941 929 800 039 13 000 13 000 13 000
Kortfristiga skulder 226 341 160 836 131 123 26 793 7 776 19 021
Skulder och eget kapital 1 240 915 1 376 484 1 337 372 419 480 205 963 240 379
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 263 3 421 3 054 2 449 5 680 6 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 46 786 19 893 11 645 7 441 2 740 2 582
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 19 042 14 321 7 444 4 510 4 013 3 688
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 475 666 137 293 3 131 44 863 5 957 2 866
Nyckeltal
Antal anställda 96 63 20 14 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 955 2 179 157 3 205 458 205
Personalkostnader per anställd (tkr) 741 769 1 049 883 760 683
Rörelseresultat, EBITDA -154 896 -194 586 -49 916 -50 808 -23 567 -25 348
Nettoomsättningförändring 246,46% 4 284,96% -93,02% 653,11% 107,85% -%
Du Pont-modellen -21,80% -12,72% -2,46% -12,14% -11,35% -9,43%
Vinstmarginal -56,86% -127,57% -1 052,76% -113,48% -392,41% -791,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,33% 33,76% 17 124,40% 459,11% 950,06% 4 693,23%
Soliditet 4,85% 19,89% 30,37% 90,51% 89,80% 86,68%
Kassalikviditet 26,77% 116,23% 502,70% 868,75% 827,82% 807,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 27 822 19 834 5 817 4 293 2 388 2 380 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 669 -24 691 -19 747 -11 609 -9 406 -10 168 -11 835 -2 754 -96
Resultat efter finansnetto -149 319 -67 121 -156 201 -9 920 -8 358 -4 276 -10 174 -2 630 -96
Årets resultat -149 319 -67 121 -156 201 -9 920 -8 358 -22 664 -10 174 -2 630 -96
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 271 23 815 23 198 19 217 15 713 12 877 23 294 6 061 124
Omsättningstillgångar 923 334 1 055 412 1 128 513 363 482 171 555 199 153 64 519 10 165 1 105
Tillgångar 1 188 605 1 079 227 1 151 711 382 699 187 268 212 030 87 813 16 226 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 841 158 029 321 595 379 749 184 981 208 392 82 668 13 103 1 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 892 398 881 190 799 687 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 366 40 008 30 429 2 950 2 287 3 638 5 145 3 124 126
Skulder och eget kapital 1 188 605 1 079 227 1 151 711 382 699 187 268 212 030 87 813 16 226 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12 2005-12
Löner till styrelse & VD 2 263 3 389 3 054 2 449 2 718 2 554 4 559 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 423 5 501 3 654 3 327 0 0 1 822 410 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 788 4 287 3 536 2 170 1 695 1 074 1 842 136 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 822 19 834 5 817 4 293 2 388 2 380 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 5 3 3 2 8 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 091 2 204 1 163 1 431 796 1 190 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 581 1 445 2 076 1 914 1 457 1 307 428 - -
Rörelseresultat, EBITDA -41 368 -22 879 -17 132 -10 921 -9 277 -8 533 -11 465 -2 738 -96
Nettoomsättningförändring 40,27% 240,97% 35,50% 79,77% 0,34% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -1,44% 3,63% 0,48% -2,59% -4,46% -2,02% -% -% -%
Vinstmarginal -61,72% 197,31% 94,24% -231,05% -349,79% -179,54% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 957,98% 5 119,51% 18 877,15% 8 398,14% 7 088,27% 8 214,92% -% -% -%
Soliditet 16,48% 14,64% 27,92% 99,23% 98,78% 98,28% 94,14% 80,75% 89,76%
Kassalikviditet 919,97% 2 638,00% 3 708,68% 12 321,42% 7 501,31% 5 474,24% 1 254,01% 325,38% 876,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...