Visa allt om Balder Projekt i Stockholm Holding AB
Visa allt om Balder Projekt i Stockholm Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 176 22 237 38 271
Övrig omsättning - - - - - 26 - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -8 21 -300 92 -226 719 19 351
Resultat efter finansnetto 54 174 1 724 -1 302 -1 509 -1 054 -910 -313 105 -236 234 5 894
Årets resultat 53 772 -201 88 677 -4 889 0 -671 -232 -1 240 -203 502 4 920
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 893 100 0 25 012 29 900 29 900 29 900 29 902 31 247 338 855
Omsättningstillgångar 36 979 0 88 777 0 0 8 36 749 37 065 768 4 678
Tillgångar 53 872 100 88 777 25 012 29 900 29 908 66 649 66 967 32 015 343 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 872 100 88 777 100 100 100 98 100 100 6 330
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 485
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 138
Kortfristiga skulder 0 0 0 24 912 29 800 29 808 66 551 66 867 31 915 6 580
Skulder och eget kapital 53 872 100 88 777 25 012 29 900 29 908 66 649 66 967 32 015 343 533
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 88 677 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 26 0 181 22 237 38 271
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -8 21 -300 92 -226 719 22 785
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,21% -41,90% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 0,16% -703,94% 5,67%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 61,36% -1 013,48% 50,88%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 49,43% 73,04% 54,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -16 932,95% -140,07% -4,97%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 0,40% 0,33% 0,33% 0,15% 0,15% 0,31% 1,84%
Kassalikviditet -% -% -% 0,00% 0,00% 0,03% 55,22% 55,43% 2,41% 71,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...