Visa allt om Netski communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 22 0 0 392 849 1 025 866 41 73
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -81 -37 -13 -62 27 -40 75 -53 -242
Resultat efter finansnetto -24 -81 -38 -15 -66 25 -40 76 -67 -241
Årets resultat -24 -81 -38 -15 -66 25 -40 76 -67 -132
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
Omsättningstillgångar 66 92 80 188 432 623 686 416 144 531
Tillgångar 66 92 80 188 432 623 686 419 150 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 81 61 99 114 181 156 196 120 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 11 18 89 318 443 530 223 30 351
Skulder och eget kapital 66 92 80 188 432 623 686 419 150 538
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 50 75 50 0 85
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 300 500 600 470 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 94 173 212 164 0 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 22 0 0 392 849 1 025 866 41 73
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 392 425 513 433 41 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 395 368 455 346 2 -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -81 -37 -13 -62 27 -37 78 -50 -239
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -100,00% -53,83% -17,17% 18,36% 2 012,20% -43,84% -%
Du Pont-modellen -% -88,04% -% -% -14,35% 4,33% -5,83% 17,90% -34,00% -44,80%
Vinstmarginal -% -368,18% -% -% -15,82% 3,18% -3,90% 8,66% -124,39% -330,14%
Bruttovinstmarginal -% -222,73% -% -% 100,00% 95,88% 90,54% 98,15% 56,10% 57,53%
Rörelsekapital/omsättning -% 368,18% -% -% 29,08% 21,20% 15,22% 22,29% 278,05% 246,58%
Soliditet 86,36% 88,04% 76,25% 52,66% 26,39% 29,05% 22,74% 46,78% 80,00% 34,76%
Kassalikviditet 733,33% 836,36% 444,44% 211,24% 135,85% 140,63% 129,43% 186,55% 480,00% 151,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...