Visa allt om Nöjesgnistan AB
Visa allt om Nöjesgnistan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107
Övrig omsättning - - 4 - - - - 7 779 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -137 -19 -34 -233 -187 -675 -1 844 -618 25
Resultat efter finansnetto 0 26 97 126 -554 690 68 -1 797 7 797 -234
Årets resultat 0 26 97 126 -554 690 68 -1 797 7 797 -234
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 685 5 685 5 535 5 680 5 880 7 566 8 452 1 609 17 10 400
Omsättningstillgångar 1 138 1 152 1 354 1 348 1 351 617 491 5 728 9 389 79
Tillgångar 6 823 6 837 6 889 7 028 7 231 8 184 8 943 7 337 9 406 10 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 747 6 747 6 721 6 623 6 497 7 052 6 362 6 293 8 091 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 216 401 213 410 0 0 9 904
Kortfristiga skulder 76 91 168 188 333 919 2 171 1 043 1 316 281
Skulder och eget kapital 6 823 6 837 6 889 7 028 7 231 8 184 8 943 7 337 9 406 10 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 14 18
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 4 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 4 0 0 0 0 7 779 1 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 107
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 17 23
Rörelseresultat, EBITDA 0 -137 -19 -34 -233 -187 -666 -1 836 -611 163
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,24%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2,26%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -18,25%
Soliditet 98,89% 98,68% 97,56% 94,24% 89,85% 86,17% 71,14% 85,77% 86,02% 2,81%
Kassalikviditet 1 497,37% 1 265,93% 805,95% 717,02% 405,71% 67,14% 22,62% 549,19% 713,45% 28,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...