Visa allt om 5050 Lotteriet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 4 - 96 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -2 -2 -6 4 -24 -908 -88 -111 -45
Resultat efter finansnetto -15 -2 -2 -6 5 -393 89 -93 -846 437
Årets resultat -15 -2 -2 -6 4 -346 68 -3 -637 233
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 150 150 150 520 2 678 2 729 3 381
Omsättningstillgångar 1 1 1 1 7 138 144 276 161 362
Tillgångar 151 151 151 151 157 288 664 2 953 2 890 3 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -49 -34 -32 -30 -23 -27 319 250 253 890
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 64 64 154 369
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 187 0 0 69 69 81 141 1 193 1 171 1 268
Kortfristiga skulder 13 186 183 112 112 234 140 1 445 1 311 1 216
Skulder och eget kapital 151 151 151 151 157 288 664 2 953 2 890 3 742
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 4 0 96 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -2 -2 -6 4 -24 -908 -36 -59 -45
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -32,45% -22,52% -21,19% -19,87% -14,65% -9,38% 55,15% 10,03% 12,59% 30,88%
Kassalikviditet 7,69% 0,54% 0,55% 0,89% 6,25% 58,97% 102,86% 19,10% 12,28% 29,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...