Visa allt om Tekompaniet Swedetraders Aktiebolag
Visa allt om Tekompaniet Swedetraders Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 20 905 19 036 15 369 15 539 14 525 15 489 20 454 9 608 5 624 3 589
Övrig omsättning 66 35 - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 917 500 738 346 146 260 503 544 220 -549
Resultat efter finansnetto 857 438 667 251 9 147 264 453 148 -606
Årets resultat 486 230 367 123 1 103 171 434 148 -606
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 24 48 79 124 92 155 182 170
Omsättningstillgångar 7 867 6 693 5 074 4 704 3 982 4 494 3 936 3 541 1 604 1 086
Tillgångar 7 917 6 693 5 098 4 752 4 061 4 619 4 028 3 696 1 787 1 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 961 676 721 454 609 607 507 719 285 137
Obeskattade reserver 601 378 252 72 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 490 256 629 712 705 716
Kortfristiga skulder 6 354 5 640 4 125 4 226 2 962 3 755 2 891 2 264 797 403
Skulder och eget kapital 7 917 6 693 5 098 4 752 4 061 4 619 4 028 3 696 1 787 1 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 757 820 987 559 510 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 517 3 181 2 685 2 433 1 715 1 674 2 012 840 373 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 556 1 444 1 142 1 084 1 108 1 099 1 361 525 327 335
Utdelning till aktieägare 150 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 971 19 071 15 369 15 539 14 525 15 489 20 454 9 608 5 624 3 590
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 7 8 8 7 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 613 2 380 2 196 2 220 1 816 1 936 2 922 1 601 1 406 897
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 604 583 551 469 474 669 382 336 366
Rörelseresultat, EBITDA 917 524 762 377 191 347 566 607 276 -507
Nettoomsättningförändring 9,82% 23,86% -1,09% 6,98% -6,22% -24,27% 112,89% 70,84% 56,70% -%
Du Pont-modellen 11,66% 7,52% 14,54% 7,34% 3,67% 5,72% 12,66% 14,80% 12,31% -43,63%
Vinstmarginal 4,42% 2,64% 4,82% 2,25% 1,03% 1,70% 2,49% 5,69% 3,91% -15,27%
Bruttovinstmarginal 42,23% 49,46% 49,04% 43,45% 43,10% 47,42% 47,96% 56,54% 49,96% 52,88%
Rörelsekapital/omsättning 7,24% 5,53% 6,17% 3,08% 7,02% 4,77% 5,11% 13,29% 14,35% 19,03%
Soliditet 18,06% 14,51% 18,00% 10,67% 15,00% 13,14% 12,59% 19,45% 15,95% 10,91%
Kassalikviditet 60,34% 75,66% 69,89% 64,29% 78,39% 61,49% 71,50% 71,38% 105,90% 148,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...