Visa allt om Dynamicweb Software CMS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 866 1 283 1 097 1 131 959 1 174 2 568 905 1 003 474
Övrig omsättning - - - - - 300 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 280 369 293 362 346 -70 16 -970 -219 -480
Resultat efter finansnetto 280 369 293 363 344 -70 11 -970 -221 -483
Årets resultat 280 369 293 363 344 -70 11 -970 -221 -483
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 8 20 34 50 65
Omsättningstillgångar 832 1 160 1 032 1 117 1 116 735 774 471 503 382
Tillgångar 832 1 160 1 032 1 117 1 116 743 794 505 553 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 739 664 733 670 326 396 185 185 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 420 368 384 446 417 398 319 368 327
Skulder och eget kapital 832 1 160 1 032 1 117 1 116 743 794 505 553 447
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 342 684 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 98 270 338 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 199 305 106 0 0
Utdelning till aktieägare 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 866 1 283 1 097 1 131 959 1 474 2 568 905 1 003 474
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 174 1 284 905 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 650 653 448 - -
Rörelseresultat, EBITDA 280 369 293 362 354 -58 30 -955 -204 -475
Nettoomsättningförändring -32,50% 16,96% -3,01% 17,94% -18,31% -54,28% 183,76% -9,77% 111,60% -%
Du Pont-modellen 33,65% 31,81% 28,39% 32,86% 31,00% -9,42% 2,02% -191,68% -39,60% -107,38%
Vinstmarginal 32,33% 28,76% 26,71% 32,45% 36,08% -5,96% 0,62% -106,96% -21,83% -101,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 28,53% 33,16% 39,10% 57,33% 79,28% 50,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,64% 57,68% 60,53% 64,81% 69,86% 27,09% 14,64% 16,80% 13,46% 11,60%
Soliditet 78,73% 63,71% 64,34% 65,62% 60,04% 43,88% 49,87% 36,63% 33,45% 26,85%
Kassalikviditet 470,06% 276,19% 280,43% 290,89% 250,22% 176,26% 194,47% 147,65% 136,68% 116,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...