Visa allt om Bergström & Forsberg Golv City AB
Visa allt om Bergström & Forsberg Golv City AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 1 177 5 837 5 527 5 481 6 232 5 070 3 663 3 224
Övrig omsättning - - 44 60 58 12 100 51 53 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -19 -42 101 233 -109 80 350 48 450
Resultat efter finansnetto -30 -18 -44 99 233 -115 74 338 34 450
Årets resultat -30 -18 153 80 119 1 53 179 13 234
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 187 88 114 35 57 80 47
Omsättningstillgångar 84 144 350 989 1 587 1 233 1 847 2 335 1 300 1 660
Tillgångar 84 144 350 1 175 1 675 1 346 1 882 2 392 1 380 1 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 101 318 565 485 566 565 592 413 500
Obeskattade reserver 0 0 0 241 254 192 318 322 237 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 5 53 7 0 66 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 38 26 316 929 588 933 1 479 731 979
Skulder och eget kapital 84 144 350 1 175 1 675 1 346 1 882 2 392 1 380 1 707
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 480 520 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 375 979 1 119 527 709 557 811 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 170 429 512 442 573 479 541 339
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 0 0 0 80 0 100
Omsättning 0 0 1 221 5 897 5 585 5 493 6 332 5 121 3 716 3 224
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 4 4 4 5 4 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 589 1 459 1 382 1 370 1 246 1 268 611 806
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 195 327 409 364 365 402 306 328
Rörelseresultat, EBITDA -30 -19 -42 149 258 -95 102 373 66 461
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -79,84% 5,61% 0,84% -12,05% 22,92% 38,41% 13,62% -%
Du Pont-modellen -% -% -11,71% 8,85% 13,97% -8,02% 4,25% 14,63% 3,55% 26,36%
Vinstmarginal -% -% -3,48% 1,78% 4,23% -1,97% 1,28% 6,90% 1,34% 13,96%
Bruttovinstmarginal -% -% 72,98% 43,91% 51,47% 45,54% 48,01% 43,10% 68,85% 71,03%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 27,53% 11,53% 11,91% 11,77% 14,67% 16,88% 15,53% 21,12%
Soliditet 84,52% 70,14% 90,86% 63,20% 40,13% 52,56% 42,47% 34,44% 42,29% 38,91%
Kassalikviditet 1 050,00% 378,95% 1 346,15% 275,95% 161,79% 207,99% 157,13% 126,30% 171,27% 167,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...