Visa allt om Helsingborgs Bildelsbutik AB
Visa allt om Helsingborgs Bildelsbutik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 16 369 11 791 9 383 7 640 6 212 5 503 4 560 4 538 4 284 3 783
Övrig omsättning 244 268 187 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 650 238 280 178 247 -27 103 97 79 73
Resultat efter finansnetto 639 167 189 27 122 -115 32 30 14 11
Årets resultat 576 99 111 4 119 -115 24 22 34 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 59 0 4 14 24 35 102 233 360
Omsättningstillgångar 3 384 2 390 2 505 2 542 2 143 1 942 1 856 1 674 1 511 1 322
Tillgångar 3 431 2 449 2 505 2 546 2 157 1 966 1 891 1 777 1 744 1 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 725 299 300 189 185 66 184 160 138 105
Obeskattade reserver 0 100 60 13 0 0 0 0 0 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 93 528 1 000 948 985 672 631 556 640
Kortfristiga skulder 2 705 1 957 1 618 1 344 1 023 914 1 036 985 1 049 904
Skulder och eget kapital 3 431 2 449 2 505 2 546 2 157 1 966 1 891 1 777 1 744 1 683
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 528 450 492 497 498
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 234 944 789 893 791 645 307 448 221 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 400 319 298 300 328 415 330 393 301 243
Utdelning till aktieägare 500 150 100 0 0 0 3 0 0 0
Omsättning 16 613 12 059 9 570 7 640 6 212 5 503 4 560 4 538 4 284 3 783
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 092 2 948 3 128 2 547 3 106 1 834 1 520 1 135 1 071 946
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 331 398 352 478 458 344 302 218 186
Rörelseresultat, EBITDA 662 239 284 188 257 -16 210 228 206 204
Nettoomsättningförändring 38,83% 25,66% 22,81% 22,99% 12,88% 20,68% 0,48% 5,93% 13,24% -%
Du Pont-modellen 18,94% 9,72% 11,22% 7,19% 11,87% -1,27% 5,66% 5,91% 4,99% 4,34%
Vinstmarginal 3,97% 2,02% 2,99% 2,40% 4,12% -0,45% 2,35% 2,31% 2,03% 1,93%
Bruttovinstmarginal 18,08% 17,19% 21,28% 25,51% 31,95% 37,69% 40,68% 44,71% 39,61% 39,47%
Rörelsekapital/omsättning 4,15% 3,67% 9,45% 15,68% 18,03% 18,68% 17,98% 15,18% 10,78% 11,05%
Soliditet 21,13% 15,39% 13,84% 7,80% 8,58% 3,36% 9,73% 9,00% 7,91% 7,69%
Kassalikviditet 57,19% 37,40% 50,19% 56,99% 51,32% 65,54% 63,80% 57,77% 64,44% 63,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...