Visa allt om Tommy & Mikaels Anläggningsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 9 291 6 651 9 563 5 500 7 634 5 055 4 839 5 015 2 684 1 777
Övrig omsättning 76 71 55 6 - 34 64 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 396 215 1 562 323 487 123 -79 905 -236 213
Resultat efter finansnetto 1 354 167 1 490 205 325 76 -111 859 -287 148
Årets resultat 781 129 882 159 142 55 -1 459 -142 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 361 1 343 1 473 1 706 1 808 1 675 579 572 701 696
Omsättningstillgångar 3 608 2 229 2 372 712 812 1 494 977 1 642 416 766
Tillgångar 4 969 3 572 3 846 2 418 2 620 3 169 1 556 2 214 1 117 1 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 017 1 336 1 307 524 466 323 268 419 -40 102
Obeskattade reserver 988 638 641 284 295 164 164 275 0 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 768 882 930 1 035 1 092 1 409 281 420 759 721
Kortfristiga skulder 1 197 717 968 575 767 1 273 842 1 100 397 493
Skulder och eget kapital 4 969 3 572 3 846 2 418 2 620 3 169 1 556 2 214 1 117 1 461
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 995 828 725 603 560 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 672 1 448 1 572 1 325 1 252 947 734 643 447 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 694 638 529 453 840 631 566 498 408 240
Utdelning till aktieägare 150 100 100 100 100 0 0 150 0 0
Omsättning 9 367 6 722 9 618 5 506 7 634 5 089 4 903 5 015 2 684 1 777
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 4 4 4 2 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 858 1 330 1 594 1 375 1 909 1 264 2 420 - 1 342 889
Personalkostnader per anställd (tkr) 513 444 372 478 818 653 1 094 - 736 440
Rörelseresultat, EBITDA 1 577 469 1 797 549 820 221 14 988 -145 336
Nettoomsättningförändring 39,69% -30,45% 73,87% -27,95% 51,02% 4,46% -3,51% 86,85% 51,04% -%
Du Pont-modellen 28,09% 6,02% 40,64% 13,40% 18,66% 3,88% -5,01% 40,92% -21,13% 14,58%
Vinstmarginal 15,03% 3,23% 16,34% 5,89% 6,41% 2,43% -1,61% 18,07% -8,79% 11,99%
Bruttovinstmarginal 54,67% 53,68% 53,15% 64,35% 74,76% 67,54% 69,19% 72,64% 66,99% 70,57%
Rörelsekapital/omsättning 25,95% 22,73% 14,68% 2,49% 0,59% 4,37% 2,79% 10,81% 0,71% 15,36%
Soliditet 56,10% 51,33% 46,98% 30,33% 26,08% 14,01% 24,81% 27,87% -3,58% 14,13%
Kassalikviditet 301,42% 310,88% 245,04% 123,83% 105,87% 103,38% 108,91% 118,55% 52,14% 97,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...