Visa allt om Tommy & Mikaels Anläggningsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 9 291 6 651 9 563 5 500 7 634 5 055 4 839 5 015 2 684 1 777
Övrig omsättning 76 71 55 6 - 34 64 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 396 215 1 562 323 487 123 -79 905 -236 213
Resultat efter finansnetto 1 354 167 1 490 205 325 76 -111 859 -287 148
Årets resultat 781 129 882 159 142 55 -1 459 -142 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 361 1 343 1 473 1 706 1 808 1 675 579 572 701 696
Omsättningstillgångar 3 608 2 229 2 372 712 812 1 494 977 1 642 416 766
Tillgångar 4 969 3 572 3 846 2 418 2 620 3 169 1 556 2 214 1 117 1 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 017 1 336 1 307 524 466 323 268 419 -40 102
Obeskattade reserver 988 638 641 284 295 164 164 275 0 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 768 882 930 1 035 1 092 1 409 281 420 759 721
Kortfristiga skulder 1 197 717 968 575 767 1 273 842 1 100 397 493
Skulder och eget kapital 4 969 3 572 3 846 2 418 2 620 3 169 1 556 2 214 1 117 1 461
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 995 828 725 603 560 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 672 1 448 1 572 1 325 1 252 947 734 643 447 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 694 638 529 453 840 631 566 498 408 240
Utdelning till aktieägare 150 100 100 100 100 0 0 150 0 0
Omsättning 9 367 6 722 9 618 5 506 7 634 5 089 4 903 5 015 2 684 1 777
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 4 4 4 2 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 858 1 330 1 594 1 375 1 909 1 264 2 420 - 1 342 889
Personalkostnader per anställd (tkr) 513 444 372 478 818 653 1 094 - 736 440
Rörelseresultat, EBITDA 1 577 469 1 797 549 820 221 14 988 -145 336
Nettoomsättningförändring 39,69% -30,45% 73,87% -27,95% 51,02% 4,46% -3,51% 86,85% 51,04% -%
Du Pont-modellen 28,09% 6,02% 40,64% 13,40% 18,66% 3,88% -5,01% 40,92% -21,13% 14,58%
Vinstmarginal 15,03% 3,23% 16,34% 5,89% 6,41% 2,43% -1,61% 18,07% -8,79% 11,99%
Bruttovinstmarginal 54,67% 53,68% 53,15% 64,35% 74,76% 67,54% 69,19% 72,64% 66,99% 70,57%
Rörelsekapital/omsättning 25,95% 22,73% 14,68% 2,49% 0,59% 4,37% 2,79% 10,81% 0,71% 15,36%
Soliditet 56,10% 51,33% 46,98% 30,33% 26,08% 14,01% 24,81% 27,87% -3,58% 14,13%
Kassalikviditet 301,42% 310,88% 245,04% 123,83% 105,87% 103,38% 108,91% 118,55% 52,14% 97,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...