Visa allt om Bolagsjuristerna Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 332 636 168 58 59 15 2 6 20 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 5 17 -9 -10 -12 -25 -35 -65 -2
Resultat efter finansnetto -31 5 17 -9 -10 -12 -25 -35 -65 -2
Årets resultat -31 4 13 -9 -10 -12 -25 -35 -65 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 134 158 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 15 44 99 57 60 69 65 56 86 100
Tillgångar 150 179 257 57 60 69 65 56 86 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 67 63 50 45 55 54 53 53 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 96 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 16 194 7 15 14 12 3 33 2
Skulder och eget kapital 150 179 257 57 60 69 65 56 86 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 332 636 168 58 59 15 2 6 20 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 636 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 26 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -30 29 17 -9 -10 -12 -25 -35 -65 -2
Nettoomsättningförändring -47,80% 278,57% 189,66% -1,69% 293,33% 650,00% -66,67% -70,00% -% -%
Du Pont-modellen -20,00% 2,79% 6,61% -15,79% -16,67% -17,39% -38,46% -62,50% -75,58% -%
Vinstmarginal -9,04% 0,79% 10,12% -15,52% -16,95% -80,00% -1 250,00% -583,33% -325,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 64,31% 97,02% 58,62% 86,44% 100,00% -200,00% 33,33% 25,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 2,11% 4,40% -56,55% 86,21% 76,27% 366,67% 2 650,00% 883,33% 265,00% -%
Soliditet 24,00% 37,43% 24,51% 87,72% 75,00% 79,71% 83,08% 94,64% 61,63% 98,00%
Kassalikviditet 187,50% 275,00% 51,03% 371,43% 146,67% 235,71% 275,00% 633,33% 93,94% 5 000,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...