Visa allt om Bo Merkurius Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 957 930 910 859 813 822 818 845 877 889
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 228 218 225 400 329 108 -68 411 509 342
Resultat efter finansnetto 55 20 0 174 112 -124 -313 141 261 54
Årets resultat 44 20 0 174 112 -124 -199 75 141 28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 524 6 668 6 812 6 956 7 100 7 243 6 731 6 866 7 007 7 148
Omsättningstillgångar 479 216 488 323 270 290 725 388 386 205
Tillgångar 7 003 6 884 7 300 7 279 7 370 7 534 7 455 7 254 7 393 7 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 488 607 607 433 322 445 644 569 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 114 79 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 147 6 121 6 401 6 401 6 701 6 950 6 400 6 052 6 271 6 559
Kortfristiga skulder 325 276 291 271 236 262 610 444 474 352
Skulder och eget kapital 7 003 6 884 7 300 7 279 7 370 7 534 7 455 7 254 7 393 7 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 165 156 90 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 52 52 28 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 957 930 910 859 813 822 820 845 877 889
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 957 930 910 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 218 136 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 372 362 369 544 473 245 73 552 650 530
Nettoomsättningförändring 2,90% 2,20% 5,94% 5,66% -1,09% 0,49% -3,20% -3,65% -1,35% -%
Du Pont-modellen 3,26% 3,21% 3,14% 5,52% 4,46% 1,43% -0,80% 5,83% 6,95% 4,67%
Vinstmarginal 23,82% 23,76% 25,16% 46,80% 40,47% 13,14% -7,33% 50,06% 58,61% 38,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,09% -6,45% 21,65% 6,05% 4,18% 3,41% 14,06% -6,63% -10,03% -16,54%
Soliditet 7,58% 7,09% 8,32% 8,34% 5,88% 4,27% 5,97% 10,01% 8,47% 5,96%
Kassalikviditet 147,38% 78,26% 167,70% 119,19% 114,41% 110,69% 118,85% 87,39% 81,43% 58,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...