Visa allt om Akloma BioScience Aktiebolag
Visa allt om Akloma BioScience Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 300 1 080 12 6 000 0 0 10
Övrig omsättning 658 21 - - - - - 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 788 -5 949 -5 400 -3 350 -1 933 -3 273 4 770 -3 298 -3 068 -477
Resultat efter finansnetto -2 857 -3 260 -4 476 -359 -1 934 -3 156 4 962 -3 296 -3 067 -477
Årets resultat -2 857 -3 260 -4 502 -359 -1 934 -3 156 4 962 -3 296 -3 067 -477
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 451 4 209 3 396 2 732 2 636 3 694 7 504 1 194 163 52
Omsättningstillgångar 3 750 4 998 3 977 286 274 290 1 543 231 367 66
Tillgångar 8 201 9 207 7 373 3 018 2 911 3 984 9 047 1 425 530 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 129 5 913 6 104 533 892 2 826 5 982 1 020 365 -222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 490 0 0 1 195 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 582 3 295 1 269 1 290 2 019 1 158 3 065 405 164 340
Skulder och eget kapital 8 201 9 207 7 373 3 018 2 911 3 984 9 047 1 425 530 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 556 720 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 340 1 141 1 413 1 170 236 283 286 635 380 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 332 300 406 323 228 296 91 206 114 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 658 21 0 300 1 080 12 6 000 19 0 10
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 2 4 4 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 150 270 3 3 000 - - 10
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 376 473 750 222 329 189 421 250 91
Rörelseresultat, EBITDA -3 479 -5 905 -5 371 -3 303 -1 868 -3 211 4 804 -3 248 -3 024 -464
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -72,22% 8 900,00% -99,80% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -9,71% -66,37% -78,61% 54,92% -% -% -404,24%
Vinstmarginal -% -% -% -97,67% -178,89% -26 100,00% 82,82% -% -% -4 770,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 93,67% 97,87% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -334,67% -161,57% -7 233,33% -25,37% -% -% -2 740,00%
Soliditet 50,35% 64,22% 82,79% 17,66% 30,64% 70,93% 66,12% 71,58% 68,87% -188,14%
Kassalikviditet 104,69% 151,68% 313,40% 22,17% 13,57% 25,04% 50,34% 57,04% 223,78% 19,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...