Visa allt om Fastighets AB Yxkullen
Visa allt om Fastighets AB Yxkullen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 76 506 80 402 77 649 76 449 62 213 60 446 71 130 70 294 63 864 61 320
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 410 41 895 43 019 38 142 32 964 30 131 46 365 46 266 41 643 42 618
Resultat efter finansnetto 28 055 25 001 26 736 19 615 16 400 18 852 30 169 26 645 27 839 33 592
Årets resultat 21 883 19 487 20 854 14 157 12 287 13 890 22 227 19 165 20 044 24 175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 531 824 537 636 553 174 562 399 573 224 533 431 522 215 522 655 495 036 481 678
Omsättningstillgångar 65 699 56 728 38 035 35 184 83 990 84 064 59 955 28 649 20 561 52 356
Tillgångar 597 523 594 364 591 209 597 583 657 214 617 495 582 170 551 304 515 597 534 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 850 3 338 9 142 14 747 590 508 1 078 1 573 652 653
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 270 270 270 270 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 218 384 0 0
Långfristiga skulder 560 000 560 000 560 000 470 299 470 299 470 299 470 299 470 299 470 299 470 299
Kortfristiga skulder 35 673 31 026 22 067 112 537 186 325 146 418 110 305 78 778 44 376 62 812
Skulder och eget kapital 597 523 594 364 591 209 597 583 657 214 617 495 582 170 551 304 515 597 534 034
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 506 80 402 77 649 76 449 62 213 60 446 71 130 70 294 63 864 61 320
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 55 978 59 143 60 009 55 926 44 035 40 585 55 014 53 573 48 762 49 682
Nettoomsättningförändring -4,85% 3,55% 1,57% 22,88% 2,92% -15,02% 1,19% 10,07% 4,15% -%
Du Pont-modellen 6,60% 7,07% 7,33% 6,48% 5,16% 4,94% 7,99% 8,47% 8,34% 8,05%
Vinstmarginal 51,51% 52,28% 55,80% 50,68% 54,50% 50,43% 65,38% 66,40% 67,34% 70,07%
Bruttovinstmarginal 55,84% 55,58% 58,80% 53,42% 56,68% 53,28% 67,87% 68,74% 67,49% 71,15%
Rörelsekapital/omsättning 39,25% 31,97% 20,56% -101,18% -164,49% -103,16% -70,79% -71,31% -37,29% -17,05%
Soliditet 0,31% 0,56% 1,55% 2,47% 0,09% 0,11% 0,22% 0,32% 0,16% 0,16%
Kassalikviditet 184,17% 182,84% 172,36% 31,26% 45,08% 57,41% 54,35% 36,37% 46,33% 83,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...