Visa allt om Pihl & Creighton Excellent Wines Aktiebolag
Visa allt om Pihl & Creighton Excellent Wines Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 13 0 0 0 0 200 18 328 1 465
Övrig omsättning - - - - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -1 -124 -2 -24 -122 -140 37 -310 -895 -1 291
Resultat efter finansnetto -1 -124 -8 -29 -125 -143 38 -312 -901 -1 335
Årets resultat -1 -124 -8 -29 -125 -143 38 -312 -901 -1 335
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 14 29 36
Omsättningstillgångar 1 015 1 015 1 134 1 130 1 140 1 236 1 386 1 173 1 292 1 382
Tillgångar 1 015 1 015 1 134 1 130 1 140 1 236 1 386 1 187 1 320 1 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 102 226 234 263 188 131 93 305 206
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 837 837 832 821 802 0 0 0 0 1 000
Kortfristiga skulder 76 76 76 76 76 1 048 1 255 1 094 1 015 212
Skulder och eget kapital 1 015 1 015 1 134 1 130 1 140 1 236 1 386 1 187 1 320 1 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 340 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 108 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 13 0 0 0 0 200 18 328 1 470
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 328 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 457 196
Rörelseresultat, EBITDA -1 -124 -2 -24 -122 -140 51 -296 -888 -1 274
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -100,00% 1 011,11% -94,51% -77,61% -%
Du Pont-modellen -% -12,22% -% -% -% -% 2,81% -26,12% -67,80% -90,97%
Vinstmarginal -% -953,85% -% -% -% -% 19,50% -1 722,22% -272,87% -88,05%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% 82,00% -488,89% 83,84% -21,50%
Rörelsekapital/omsättning -% 7 223,08% -% -% -% -% 65,50% 438,89% 84,45% 79,86%
Soliditet 9,95% 10,05% 19,93% 20,71% 23,07% 15,21% 9,45% 7,83% 23,11% 14,53%
Kassalikviditet 44,74% 44,74% 23,68% 18,42% 31,58% 11,45% 21,51% 4,75% 9,36% 107,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...