Visa allt om Utvecklingsrådgivarna i Sverige AB
Visa allt om Utvecklingsrådgivarna i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -86
Resultat efter finansnetto -4 -86
Årets resultat -4 -86
Balansräkningar (tkr)
2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 13 18
Omsättningstillgångar 286 38
Tillgångar 300 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 250 6
Skulder och eget kapital 300 56
Löner & utdelning (tkr)
2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -82
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 17,00% 89,29%
Kassalikviditet 114,40% 633,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...