Visa allt om Borrax Betonghåltagning AB
Visa allt om Borrax Betonghåltagning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 292 1 256 1 314 1 390 1 230 1 275 1 426 1 562 1 550 1 462
Övrig omsättning 25 18 - 17 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 890 149 -9 152 89 51 55 428 459 414
Resultat efter finansnetto 887 147 -11 153 89 49 53 443 474 416
Årets resultat 185 202 6 141 65 23 34 238 67 225
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 19 37 62 39 54 35 42 74 94
Omsättningstillgångar 1 725 1 233 1 063 986 984 837 891 807 1 397 1 181
Tillgångar 1 734 1 252 1 101 1 048 1 023 891 926 849 1 472 1 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 994 809 607 601 459 394 372 338 463 396
Obeskattade reserver 110 110 221 221 261 263 249 249 138 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 630 333 273 226 303 234 305 263 871 741
Skulder och eget kapital 1 734 1 252 1 101 1 048 1 023 891 926 849 1 472 1 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 766 651 708 679 648 644 630 647 584 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 283 234 274 249 239 235 238 252 226 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 363 0
Omsättning 2 317 1 274 1 314 1 407 1 230 1 275 1 426 1 562 1 550 1 462
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 146 628 657 695 615 638 713 781 775 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 446 491 464 444 440 434 450 405 371
Rörelseresultat, EBITDA 899 167 15 176 215 72 93 460 491 443
Nettoomsättningförändring 82,48% -4,41% -5,47% 13,01% -3,53% -10,59% -8,71% 0,77% 6,02% -%
Du Pont-modellen 51,33% 11,98% -0,73% 14,89% 8,99% 5,72% 6,05% 52,53% 33,02% 33,18%
Vinstmarginal 38,83% 11,94% -0,61% 11,22% 7,48% 4,00% 3,93% 28,55% 31,35% 28,93%
Bruttovinstmarginal 99,65% 99,44% 12,18% 23,74% 20,16% 17,80% 17,74% 33,10% 38,19% 37,41%
Rörelsekapital/omsättning 47,77% 71,66% 60,12% 54,68% 55,37% 47,29% 41,09% 34,83% 33,94% 30,10%
Soliditet 62,27% 71,47% 70,79% 72,89% 63,67% 65,97% 59,99% 60,93% 38,20% 38,85%
Kassalikviditet 273,81% 370,27% 389,38% 436,28% 324,75% 357,69% 292,13% 306,84% 160,39% 158,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...