Visa allt om Union 4 AB
Visa allt om Union 4 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 44 118 406 145 0 0 223 174 2 980 6 001
Övrig omsättning - - 60 - - 54 135 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -103 13 -14 -126 -772 -231 -358 -832 -2 329 -462
Resultat efter finansnetto -85 28 16 -50 -786 -239 -222 -969 -2 079 -365
Årets resultat -85 28 16 -50 -786 -239 -222 -969 -2 079 -365
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 11 25 47 2 088 2 005 300
Omsättningstillgångar 251 402 541 869 1 073 1 813 3 053 1 345 2 797 5 478
Tillgångar 251 402 541 869 1 084 1 838 3 100 3 433 4 802 5 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 387 510 643 836 1 749 2 115 2 457 3 506 5 585
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 896 865 0
Kortfristiga skulder 99 15 31 226 248 89 985 80 431 193
Skulder och eget kapital 251 402 541 869 1 084 1 838 3 100 3 433 4 802 5 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 60 120 292 90 142 414 715 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 39 38 98 40 67 104 242 209
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 143 127 127 120 80 0
Omsättning 44 118 466 145 0 54 358 178 2 980 6 001
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 44 118 406 145 - - 223 174 2 980 6 001
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 99 158 390 136 219 544 961 880
Rörelseresultat, EBITDA -103 13 -14 -115 -759 -209 -300 -753 -2 283 -406
Nettoomsättningförändring -62,71% -70,94% 180,00% -% -% -100,00% 28,16% -94,16% -50,34% -%
Du Pont-modellen -33,86% 6,97% 3,33% -2,19% -% -% -5,26% -20,16% -42,94% -6,32%
Vinstmarginal -193,18% 23,73% 4,43% -13,10% -% -% -73,09% -397,70% -69,19% -6,08%
Bruttovinstmarginal -181,82% 33,90% 19,21% 91,72% -% -% 71,30% 48,28% 100,00% 13,26%
Rörelsekapital/omsättning 345,45% 327,97% 125,62% 443,45% -% -% 927,35% 727,01% 79,40% 88,07%
Soliditet 60,56% 96,27% 94,27% 73,99% 77,12% 95,16% 68,23% 71,57% 73,01% 96,66%
Kassalikviditet 23,23% 333,33% 358,06% 51,77% 124,60% 894,38% 212,18% 397,50% 289,33% 437,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...