Visa allt om Union 4 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 118 406 145 0 0 223 174 2 980 6 001 5 705
Övrig omsättning - 60 - - 54 135 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 -14 -126 -772 -231 -358 -832 -2 329 -462 -1 099
Resultat efter finansnetto 28 16 -50 -786 -239 -222 -969 -2 079 -365 5 939
Årets resultat 28 16 -50 -786 -239 -222 -969 -2 079 -365 5 939
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 11 25 47 2 088 2 005 300 198
Omsättningstillgångar 402 541 869 1 073 1 813 3 053 1 345 2 797 5 478 5 901
Tillgångar 402 541 869 1 084 1 838 3 100 3 433 4 802 5 778 6 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 510 643 836 1 749 2 115 2 457 3 506 5 585 6 039
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 896 865 0 0
Kortfristiga skulder 15 31 226 248 89 985 80 431 193 59
Skulder och eget kapital 402 541 869 1 084 1 838 3 100 3 433 4 802 5 778 6 099
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 60 120 292 90 142 414 715 650 512
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 39 38 98 40 67 104 242 209 147
Utdelning till aktieägare 150 150 150 143 127 127 120 80 0 89
Omsättning 118 466 145 0 54 358 178 2 980 6 001 5 705
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 118 406 145 - - 223 174 2 980 6 001 5 705
Personalkostnader per anställd (tkr) - 99 158 390 136 219 544 961 880 681
Rörelseresultat, EBITDA 13 -14 -115 -759 -209 -300 -753 -2 283 -406 -1 018
Nettoomsättningförändring -70,94% 180,00% -% -% -100,00% 28,16% -94,16% -50,34% 5,19% -%
Du Pont-modellen 6,97% 3,33% -2,19% -% -% -5,26% -20,16% -42,94% -6,32% 97,38%
Vinstmarginal 23,73% 4,43% -13,10% -% -% -73,09% -397,70% -69,19% -6,08% 104,10%
Bruttovinstmarginal 33,90% 19,21% 91,72% -% -% 71,30% 48,28% 100,00% 13,26% -2,93%
Rörelsekapital/omsättning 327,97% 125,62% 443,45% -% -% 927,35% 727,01% 79,40% 88,07% 102,40%
Soliditet 96,27% 94,27% 73,99% 77,12% 95,16% 68,23% 71,57% 73,01% 96,66% 99,02%
Kassalikviditet 333,33% 358,06% 51,77% 124,60% 894,38% 212,18% 397,50% 289,33% 437,31% 2 254,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...