Visa allt om M. Björklund Data AB
Visa allt om M. Björklund Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -21 -27 -37 -64 -34 -23 -10 -17 12
Resultat efter finansnetto 87 7 937 20 106 20 450 24 918 -16 15 3 468 12
Årets resultat 87 7 937 20 12 20 382 24 892 -16 15 3 468 12
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 487 1 208 208 159 559 559 559 559 559 133
Omsättningstillgångar 6 009 7 217 319 470 27 985 27 525 2 739 2 753 3 012 97
Tillgångar 8 496 8 425 527 629 28 544 28 084 3 298 3 312 3 571 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 203 8 275 338 318 28 307 27 925 3 160 3 303 3 563 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 293 149 189 311 237 159 138 9 8 135
Skulder och eget kapital 8 496 8 425 527 629 28 544 28 084 3 298 3 312 3 571 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 160 0 0 28 000 0 127 127 274 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -21 -27 -37 -64 -34 -23 -10 -17 12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 5,24%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 63,16%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -200,00%
Soliditet 96,55% 98,22% 64,14% 50,56% 99,17% 99,43% 95,82% 99,73% 99,78% 41,48%
Kassalikviditet 2 050,85% 4 843,62% 168,78% 151,13% 11 808,02% 17 311,32% 1 984,78% 30 588,89% 37 650,00% 71,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...