Visa allt om Mollstedt Energi AB
Visa allt om Mollstedt Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 413 309 324 328 156 137 225 170 152 126
Övrig omsättning 54 54 58 58 165 58 55 91 209 78
Rörelseresultat (EBIT) 113 146 94 56 202 109 162 102 205 131
Resultat efter finansnetto 125 122 101 104 239 122 232 136 454 832
Årets resultat 125 120 100 103 196 134 206 136 420 814
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 023 4 172 4 317 4 455 2 696 2 411 2 470 2 480 2 489 2 494
Omsättningstillgångar 855 527 205 350 135 541 349 498 552 107
Tillgångar 4 878 4 698 4 522 4 806 2 831 2 952 2 819 2 978 3 041 2 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 453 2 328 2 208 2 108 2 005 1 809 1 674 1 473 1 336 916
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 33 25 25 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 990 1 990 1 990 2 425 675 1 000 1 000 1 350 1 550 1 550
Kortfristiga skulder 435 381 324 273 151 143 111 130 130 118
Skulder och eget kapital 4 878 4 698 4 522 4 806 2 831 2 952 2 819 2 978 3 041 2 601
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Omsättning 467 363 382 386 321 195 280 261 361 204
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 256 289 237 155 202 110 172 112 215 141
Nettoomsättningförändring 33,66% -4,63% -1,22% 110,26% 13,87% -39,11% 32,35% 11,84% 20,63% -%
Du Pont-modellen 4,96% 5,28% 4,47% 3,35% 10,14% 6,27% 11,39% 8,76% 18,91% 36,68%
Vinstmarginal 58,60% 80,26% 62,35% 49,09% 183,97% 135,04% 142,67% 153,53% 378,29% 757,14%
Bruttovinstmarginal 71,19% 97,09% 86,42% 65,55% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 97,37% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,69% 47,25% -36,73% 23,48% -10,26% 290,51% 105,78% 216,47% 277,63% -8,73%
Soliditet 50,29% 49,55% 48,83% 43,86% 70,82% 61,28% 60,23% 50,07% 44,52% 35,69%
Kassalikviditet 196,55% 138,32% 63,27% 128,21% 89,40% 378,32% 314,41% 383,08% 424,62% 90,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...