Visa allt om Convexta AB
Visa allt om Convexta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 096 1 135 790 1 102 1 288 1 096 1 431 1 696 1 944 1 215
Övrig omsättning 3 128 - - - - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 257 473 68 178 322 241 602 808 1 183 422
Resultat efter finansnetto 271 262 -37 236 452 316 641 776 1 183 431
Årets resultat 250 182 80 186 285 187 345 386 634 232
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 384 461 193 368 233 183 50 127 55 59
Omsättningstillgångar 2 101 2 062 2 350 2 535 2 599 2 390 2 420 2 475 1 857 746
Tillgångar 2 485 2 523 2 543 2 903 2 832 2 573 2 470 2 602 1 912 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 637 1 657 1 676 1 796 1 715 1 545 1 488 1 278 1 012 468
Obeskattade reserver 646 699 735 924 947 854 782 617 406 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 167 133 184 170 174 200 707 494 229
Skulder och eget kapital 2 485 2 523 2 543 2 903 2 832 2 573 2 470 2 602 1 912 805
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 432 - 0 340 328 360 171 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 444 442 0 423 461 0 0 24 10 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 166 160 157 323 318 283 288 294 214 264
Utdelning till aktieägare 250 270 200 200 105 115 130 135 120 90
Omsättning 1 099 1 263 790 1 102 1 288 1 096 1 456 1 696 1 944 1 215
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 096 1 135 790 1 102 1 288 1 096 1 431 1 696 1 944 1 215
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 555 540 701 730 602 626 702 411 599
Rörelseresultat, EBITDA 335 520 91 186 322 241 603 814 1 187 427
Nettoomsättningförändring -3,44% 43,67% -28,31% -14,44% 17,52% -23,41% -15,62% -12,76% 60,00% -%
Du Pont-modellen 10,91% 10,38% -1,42% 8,13% 15,96% 12,40% 25,95% 32,01% 61,92% 56,27%
Vinstmarginal 24,73% 23,08% -4,56% 21,42% 35,09% 29,11% 44,79% 49,12% 60,91% 37,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 173,36% 166,96% 280,63% 213,34% 188,59% 202,19% 155,14% 104,25% 70,11% 42,55%
Soliditet 86,15% 87,29% 88,45% 85,33% 85,20% 84,51% 83,58% 66,19% 68,22% 67,80%
Kassalikviditet 1 045,27% 1 234,73% 1 766,92% 1 377,72% 1 528,82% 1 373,56% 1 210,00% 350,07% 375,91% 325,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...