Visa allt om AMC - Apes & Monkeys Clothing AB
Visa allt om AMC - Apes & Monkeys Clothing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 363 2 802 2 653 2 683 2 854 2 422 2 403 2 577 2 433 3 216
Övrig omsättning - - 46 - - 4 61 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 279 515 -384 826 1 094 568 520 440 214 857
Resultat efter finansnetto 1 433 624 -105 990 1 243 531 410 484 330 859
Årets resultat 1 146 540 114 598 937 370 275 347 255 614
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 110 110 110 123 146 152 362 170 40
Omsättningstillgångar 3 587 2 727 2 950 3 005 2 295 1 512 1 200 951 991 1 097
Tillgångar 3 697 2 838 3 060 3 116 2 418 1 658 1 351 1 313 1 161 1 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 264 2 541 2 446 2 505 2 076 1 299 1 079 941 739 714
Obeskattade reserver 0 0 0 219 0 0 0 14 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 433 297 614 392 342 359 272 358 414 423
Skulder och eget kapital 3 697 2 838 3 060 3 116 2 418 1 658 1 351 1 313 1 161 1 137
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 563 552 552 559 495 514 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 883 833 861 140 84 42 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 637 914 1 763 494 452 429 406 395 360 414
Utdelning till aktieägare 447 423 446 173 169 160 150 137 145 230
Omsättning 3 363 2 802 2 699 2 683 2 854 2 426 2 464 2 577 2 435 3 216
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 682 1 401 1 327 1 342 1 427 1 211 2 403 2 577 2 433 3 216
Personalkostnader per anställd (tkr) 797 931 1 291 645 616 539 1 045 933 919 1 091
Rörelseresultat, EBITDA 1 279 515 -384 839 1 117 591 543 474 235 864
Nettoomsättningförändring 20,02% 5,62% -1,12% -5,99% 17,84% 0,79% -6,75% 5,92% -24,35% -%
Du Pont-modellen 38,82% 22,02% 0,42% 31,77% 57,98% 34,38% 39,53% 38,46% 28,42% 75,64%
Vinstmarginal 42,67% 22,31% 0,49% 36,90% 49,12% 23,53% 22,22% 19,60% 13,56% 26,74%
Bruttovinstmarginal 97,26% 97,82% 97,78% 98,40% 97,65% 92,07% 86,27% 74,39% 71,68% 76,24%
Rörelsekapital/omsättning 93,79% 86,72% 88,05% 97,39% 68,43% 47,61% 38,62% 23,01% 23,72% 20,96%
Soliditet 88,29% 89,53% 79,93% 85,57% 85,86% 78,35% 79,87% 72,44% 64,15% 62,80%
Kassalikviditet 828,41% 918,18% 480,46% 766,58% 671,05% 421,17% 441,18% 265,64% 239,37% 259,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...