Visa allt om P-EE Bygg AB
Visa allt om P-EE Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 329 3 393 4 447 5 203 3 531 4 583 3 574 2 719 2 346 1 890
Övrig omsättning - - 431 252 - - 34 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 442 439 -170 75 -292 63 17 -81 131 26
Resultat efter finansnetto 332 240 -389 -99 -64 34 17 -78 133 27
Årets resultat 332 240 -389 -99 -123 31 17 -53 95 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 490 4 567 4 654 4 744 61 82 38 72 72 100
Omsättningstillgångar 332 469 341 727 661 785 676 387 559 159
Tillgångar 4 822 5 037 4 995 5 470 721 867 714 459 631 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 376 136 125 74 197 176 158 211 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 693 4 058 4 299 4 386 2 29 47 0 0 0
Kortfristiga skulder 421 603 559 959 645 640 491 300 394 117
Skulder och eget kapital 4 822 5 037 4 995 5 470 721 867 714 459 631 259
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 365 267 308 301 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 003 945 1 787 1 917 1 433 1 023 956 600 229 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 360 363 646 673 508 483 401 295 149 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 3 329 3 393 4 878 5 455 3 531 4 583 3 608 2 719 2 346 1 890
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 5 5 4 4 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 110 1 131 889 1 041 883 1 146 894 906 1 173 945
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 438 501 528 494 480 425 408 348 337
Rörelseresultat, EBITDA 519 525 -80 137 -271 94 51 -50 159 54
Nettoomsättningförändring -1,89% -23,70% -14,53% 47,35% -22,95% 28,23% 31,45% 15,90% 24,13% -%
Du Pont-modellen 9,23% 8,72% -3,40% 0,60% -8,74% 4,04% 2,38% -16,99% 21,08% 10,42%
Vinstmarginal 13,37% 12,94% -3,82% 0,63% -1,78% 0,76% 0,48% -2,87% 5,67% 1,43%
Bruttovinstmarginal 71,28% 91,28% 75,83% 74,92% 67,69% 68,45% 63,49% 66,53% 54,94% 58,68%
Rörelsekapital/omsättning -2,67% -3,95% -4,90% -4,46% 0,45% 3,16% 5,18% 3,20% 7,03% 2,22%
Soliditet 14,68% 7,46% 2,72% 2,29% 10,26% 22,72% 24,65% 34,42% 36,29% 51,74%
Kassalikviditet 78,86% 77,78% 61,00% 69,45% 94,11% 122,66% 137,68% 129,00% 141,88% 135,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...