Visa allt om Kenneth & Son Bilservice AB
Visa allt om Kenneth & Son Bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 472 12 223 11 886 8 875 11 495 11 119 10 071 4 565 4 828 4 437
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 275 620 478 480 567 641 385 223 369 301
Resultat efter finansnetto 275 620 479 465 531 609 353 189 348 281
Årets resultat 459 466 430 371 291 334 194 181 200 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 788 839 776 825 904 971 953 538 558
Omsättningstillgångar 2 691 2 518 2 056 2 379 2 386 2 205 1 237 1 176 997 1 206
Tillgångar 3 392 3 306 2 895 3 155 3 212 3 109 2 208 2 129 1 534 1 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 514 2 204 1 888 1 609 1 388 1 196 962 767 586 386
Obeskattade reserver 90 405 405 491 531 398 246 158 220 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 3 266 355 546 450 513 168 364
Kortfristiga skulder 785 694 598 790 938 969 550 690 560 880
Skulder och eget kapital 3 392 3 306 2 895 3 155 3 212 3 109 2 208 2 129 1 534 1 764
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 937 845 758 683 617 581 558 489 297 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 - 35 63 97 98 126 121 138 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 321 281 241 235 256 255 250 240 173 151
Utdelning till aktieägare 250 150 150 150 150 100 0 0 0 0
Omsättning 11 472 12 223 11 886 8 875 11 495 11 119 10 071 4 565 4 828 4 437
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 824 4 074 3 962 2 958 3 832 3 706 3 357 1 522 1 609 2 219
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 381 357 332 330 317 317 287 206 282
Rörelseresultat, EBITDA 384 726 581 560 646 720 466 281 414 341
Nettoomsättningförändring -6,14% 2,84% 33,93% -22,79% 3,38% 10,41% 120,61% -5,45% 8,81% -%
Du Pont-modellen 8,11% 18,75% 16,61% 15,44% 17,65% 20,62% 17,44% 10,47% 24,05% 17,12%
Vinstmarginal 2,40% 5,07% 4,05% 5,49% 4,93% 5,76% 3,82% 4,88% 7,64% 6,81%
Bruttovinstmarginal 20,95% 20,54% 18,89% 24,10% 19,24% 20,15% 19,60% 35,75% 33,41% 35,38%
Rörelsekapital/omsättning 16,61% 14,92% 12,27% 17,90% 12,60% 11,12% 6,82% 10,65% 9,05% 7,35%
Soliditet 76,19% 76,22% 76,13% 62,47% 55,40% 47,90% 51,78% 41,37% 48,53% 27,31%
Kassalikviditet 165,48% 162,25% 206,35% 148,61% 119,51% 120,43% 88,73% 75,65% 49,29% 6,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...