Visa allt om Hel och Halv Consulting AB
Visa allt om Hel och Halv Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 717 1 517 7 295 7 154 1 119 1 000 997 733 2 654 2 114
Övrig omsättning - - - - - - 820 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 482 562 335 181 161 505 53 916 1 086
Resultat efter finansnetto 0 269 332 18 -148 597 262 -215 933 1 077
Årets resultat 0 210 77 69 1 685 147 -20 522 602
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 699 6 884 7 068 7 083 7 617 7 966 7 031 7 915 5 334 849
Omsättningstillgångar 555 563 636 849 347 431 558 508 815 744
Tillgångar 7 255 7 447 7 704 7 932 7 964 8 397 7 588 8 423 6 149 1 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 747 1 746 1 536 1 459 1 391 2 015 1 330 1 052 1 332 900
Obeskattade reserver 5 5 5 172 247 396 487 424 619 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 465 2 551 2 746 2 941 3 397 3 398 3 684 4 076 3 870 0
Kortfristiga skulder 3 038 3 144 3 417 3 360 2 930 2 589 2 087 2 871 328 278
Skulder och eget kapital 7 255 7 447 7 704 7 932 7 964 8 397 7 588 8 423 6 149 1 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 327 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 356
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 32 216 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 625 0 0 260 0
Omsättning 717 1 517 7 295 7 154 1 119 1 000 1 817 733 2 654 2 114
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 733 2 654 2 114
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 32 543 471
Rörelseresultat, EBITDA 322 667 877 650 496 476 820 204 1 351 1 487
Nettoomsättningförändring -52,74% -79,20% 1,97% 539,32% 11,90% 0,30% 36,02% -72,38% 25,54% -%
Du Pont-modellen 1,89% 6,50% 7,31% 4,53% 2,30% 9,96% 6,72% 0,65% 15,17% 68,17%
Vinstmarginal 19,11% 31,91% 7,72% 5,02% 16,35% 83,60% 51,15% 7,50% 35,15% 51,37%
Bruttovinstmarginal 93,72% 83,65% 16,68% 16,65% 100,00% 100,00% 79,04% 50,89% 75,28% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -346,30% -170,14% -38,12% -35,10% -230,83% -215,80% -153,36% -322,37% 18,35% 22,04%
Soliditet 24,13% 23,50% 19,99% 19,99% 19,75% 27,47% 22,26% 16,11% 28,91% 75,25%
Kassalikviditet 18,27% 17,91% 18,61% 25,27% 11,84% 16,65% 26,74% 17,69% 248,48% 267,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...