Visa allt om Simons Blomsterservice AB
Visa allt om Simons Blomsterservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 2 315 - 0 - - -
Övrig omsättning 18 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 - 0 - - -
Resultat efter finansnetto 85 - 0 - - -
Årets resultat 2 - 0 - - -
Balansräkningar (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 - - -
Anläggningstillgångar 273 - 0 - - -
Omsättningstillgångar 1 665 - 100 - - -
Tillgångar 1 938 - 100 - - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 - 100 - - -
Obeskattade reserver 72 - 0 - - -
Avsättningar (tkr) 0 - 0 - - -
Långfristiga skulder 235 - 0 - - -
Kortfristiga skulder 1 529 - 0 - - -
Skulder och eget kapital 1 938 - 100 - - -
Löner & utdelning (tkr)
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Löner till styrelse & VD 23 - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 168 - 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 48 - 0 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 333 - 0 - - -
Nyckeltal
Antal anställda 4 - 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 579 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 61 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 87 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,39% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 3,67% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 30,32% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,87% -% -% -% -% -%
Soliditet 8,00% -% 100,00% -% -% -%
Kassalikviditet 95,81% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...