Visa allt om CAROVIN AB
Visa allt om CAROVIN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 300 43 405 41 959 83 467 53 723 46 924 35 692 32 855 25 521 17 936
Övrig omsättning 801 308 570 848 733 1 271 336 228 145 178
Rörelseresultat (EBIT) 3 051 -68 2 651 6 109 7 603 6 726 2 484 1 998 1 841 -4
Resultat efter finansnetto 2 879 46 2 724 6 229 7 699 6 729 2 469 2 050 1 787 29
Årets resultat 1 577 30 1 809 3 383 4 223 3 674 1 806 1 463 944 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 10 10 0 125 364 614 834
Omsättningstillgångar 39 820 34 215 37 626 38 404 34 592 30 008 19 496 17 124 13 782 9 878
Tillgångar 39 831 34 226 37 637 38 414 34 603 30 008 19 621 17 488 14 396 10 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 707 14 130 14 100 12 291 8 908 4 685 1 011 1 054 1 100 156
Obeskattade reserver 6 820 6 036 6 086 5 717 4 131 2 199 493 493 493 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 304 14 060 17 451 20 406 21 564 23 123 18 117 15 941 12 802 10 521
Skulder och eget kapital 39 831 34 226 37 637 38 414 34 603 30 008 19 621 17 488 14 396 10 713
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 263 404 377 358 469 735 605
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 144 199 183 166 232 323 273
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 101 43 713 42 529 84 315 54 456 48 195 36 028 33 083 25 666 18 114
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 83 467 53 723 46 924 35 692 32 855 12 761 8 968
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 419 618 580 538 703 532 459
Rörelseresultat, EBITDA 3 051 -68 2 651 34 608 7 603 6 851 2 723 2 247 2 086 227
Nettoomsättningförändring 18,19% 3,45% -49,73% 55,37% 14,49% 31,47% 8,63% 28,74% 42,29% -%
Du Pont-modellen 7,70% 0,13% 7,24% 16,22% 22,31% 22,44% 12,68% 11,73% 13,05% 0,33%
Vinstmarginal 5,97% 0,11% 6,49% 7,46% 14,37% 14,35% 6,97% 6,25% 7,36% 0,20%
Bruttovinstmarginal 25,19% 23,27% 27,29% 49,89% 26,94% 24,64% 19,50% 25,13% 24,73% 24,12%
Rörelsekapital/omsättning 43,89% 46,43% 48,08% 21,56% 24,25% 14,67% 3,86% 3,60% 3,84% -3,58%
Soliditet 52,79% 55,04% 50,08% 42,96% 34,54% 21,01% 7,00% 8,06% 10,11% 1,69%
Kassalikviditet 146,95% 177,65% 147,89% 136,15% 100,56% 81,32% 56,27% 51,89% 55,78% 56,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...