Visa allt om Security Assistance Syd AB
Visa allt om Security Assistance Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 367 10 317 9 801 8 912 7 664 7 476 7 709 7 853 5 371 2 298
Övrig omsättning 116 93 91 94 115 85 122 60 - -
Rörelseresultat (EBIT) 958 1 323 541 1 125 335 597 1 490 1 002 558 125
Resultat efter finansnetto 1 082 1 326 579 1 213 287 598 1 492 1 056 561 126
Årets resultat 820 895 555 695 262 204 816 563 301 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 118 67 125 201 321 221 316 215 115
Omsättningstillgångar 10 180 9 143 8 349 7 387 6 061 6 455 6 033 4 952 2 897 1 069
Tillgångar 10 292 9 261 8 416 7 512 6 262 6 776 6 254 5 268 3 112 1 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 137 3 474 2 735 2 331 1 778 1 643 1 572 970 496 295
Obeskattade reserver 1 388 1 380 1 219 1 365 1 088 1 101 880 502 234 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 767 4 406 4 462 3 816 3 395 4 032 3 801 3 795 2 381 796
Skulder och eget kapital 10 292 9 261 8 416 7 512 6 262 6 776 6 254 5 268 3 112 1 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 916 613 1 069 971 783 1 093 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 265 255 660 660 660 600 -
Löner till övriga anställda 4 827 4 322 4 591 2 917 2 516 2 023 2 239 2 278 1 443 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 770 1 592 1 619 1 507 1 283 1 155 901 1 288 858 239
Utdelning till aktieägare 1 500 157 156 150 143 127 133 214 89 100
Omsättning 11 483 10 410 9 892 9 006 7 779 7 561 7 831 7 913 5 371 2 298
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 15 12 9 9 10 10 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 710 688 653 743 852 831 771 785 767 766
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 398 416 445 490 472 412 439 489 331
Rörelseresultat, EBITDA 995 1 377 598 1 223 456 728 1 579 1 127 650 184
Nettoomsättningförändring 10,18% 5,26% 9,98% 16,28% 2,51% -3,02% -1,83% 46,21% 133,72% -%
Du Pont-modellen 10,71% 14,50% 6,90% 16,16% 5,64% 8,94% 23,97% 20,52% 18,09% 10,73%
Vinstmarginal 9,69% 13,02% 5,93% 13,62% 4,61% 8,11% 19,44% 13,77% 10,48% 5,53%
Bruttovinstmarginal 92,36% 98,68% 99,44% 99,63% 97,64% 97,34% 98,34% 97,62% 98,90% 99,74%
Rörelsekapital/omsättning 47,62% 45,91% 39,66% 40,07% 34,79% 32,41% 28,95% 14,73% 9,61% 11,88%
Soliditet 50,72% 49,14% 43,80% 44,42% 41,20% 36,22% 35,51% 25,27% 21,35% 30,57%
Kassalikviditet 213,55% 207,51% 187,11% 193,58% 178,53% 160,09% 158,72% 130,49% 121,63% 134,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...