Visa allt om SMA Mineral Holding AB
Visa allt om SMA Mineral Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 887 587 892 023 769 403 733 595 724 890 729 141 595 132 661 764 639 486 155 803
Övrig omsättning 510 3 692 641 - 54 21 349 16 537 13 984 9 940 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 644 10 280 19 943 25 129 20 632 21 274 24 634 48 188 44 009 10 454
Resultat efter finansnetto 21 373 10 173 18 678 17 203 15 587 5 985 17 103 38 338 35 534 7 628
Årets resultat 13 719 6 334 10 668 13 698 5 437 4 151 10 649 29 145 25 202 6 420
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 438 875 417 615 314 775 316 300 332 158 351 790 397 790 428 915 410 705 411 636
Omsättningstillgångar 341 157 336 750 334 712 323 128 316 025 312 745 301 792 303 325 269 865 238 662
Tillgångar 780 032 754 365 649 487 639 428 648 183 664 535 699 582 732 240 680 570 650 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 928 373 648 363 496 351 272 337 626 335 254 344 834 337 613 306 921 274 675
Minoritetsintressen 0 0 2 108 2 288 815 1 004 1 293 1 156 1 359 1 327
Avsättningar (tkr) 41 692 36 188 27 476 27 459 32 028 30 054 32 446 32 502 34 608 34 813
Långfristiga skulder 101 516 89 313 10 600 0 34 701 69 056 116 145 163 366 164 404 192 002
Kortfristiga skulder 253 896 255 216 245 807 258 409 243 013 229 167 204 864 197 603 173 278 147 481
Skulder och eget kapital 780 032 754 365 649 487 639 428 648 183 664 535 699 582 732 240 680 570 650 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 602 2 849 2 387 2 331 3 529 3 387 3 383 3 102 3 847 5 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 382 75 727 69 095 67 305 67 214 65 856 61 475 61 628 55 824 53 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 164 - - -
Sociala kostnader 30 361 30 386 25 075 25 586 23 577 24 132 24 313 23 276 23 328 20 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 888 097 895 715 770 044 733 595 724 944 750 490 611 669 675 748 649 426 155 803
Nyckeltal
Antal anställda 192 194 180 179 182 183 176 175 169 171
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 623 4 598 4 274 4 098 3 983 3 984 3 381 3 782 3 784 911
Personalkostnader per anställd (tkr) 585 562 536 532 518 510 507 503 491 467
Rörelseresultat, EBITDA 88 575 64 547 66 118 71 475 72 806 74 567 82 288 101 491 94 845 59 070
Nettoomsättningförändring -0,50% 15,94% 4,88% 1,20% -0,58% 22,52% -10,07% 3,48% 310,45% -%
Du Pont-modellen 4,46% 2,66% 4,91% 5,08% 3,66% 3,32% 3,73% 10,04% 7,66% 1,64%
Vinstmarginal 3,92% 2,25% 4,15% 4,43% 3,27% 3,02% 4,38% 11,11% 8,15% 6,85%
Bruttovinstmarginal 6,95% 4,07% 6,69% 7,41% 6,80% 4,12% 5,92% 10,60% 10,84% 12,02%
Rörelsekapital/omsättning 9,83% 9,14% 11,56% 8,82% 10,07% 11,46% 16,29% 15,98% 15,10% 58,52%
Soliditet 49,09% 49,53% 55,97% 54,94% 52,09% 50,45% 49,29% 46,11% 45,10% 42,24%
Kassalikviditet 70,12% 66,25% 64,00% 66,14% 57,43% 68,40% 70,05% 75,63% 93,05% 97,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 54 - 318 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -102 -214 -121 -186 54 -225 139 -333 -232 -298
Resultat efter finansnetto 1 134 -8 120 26 564 33 092 41 721 19 432 36 324 38 059 43 971 -1 384
Årets resultat 7 681 10 010 21 567 18 048 22 750 10 301 19 977 20 452 23 994 -996
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 488
Omsättningstillgångar 144 084 129 605 144 773 146 581 133 520 115 555 103 181 85 978 64 008 4 248
Tillgångar 546 184 531 705 546 873 548 681 535 620 517 655 505 281 488 078 466 108 406 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 973 399 292 391 282 369 715 351 669 331 919 328 618 308 641 295 189 271 195
Obeskattade reserver 41 349 47 137 52 106 53 353 44 953 34 353 29 304 20 216 10 646 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 17 836 35 962 61 674 87 564 94 655 111 429
Kortfristiga skulder 99 864 85 276 103 485 125 613 121 162 115 421 85 685 71 657 65 618 24 112
Skulder och eget kapital 546 184 531 705 546 873 548 681 535 620 517 655 505 281 488 078 466 108 406 736
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 722 2 000 2 000 0 0 3 000 7 000 0 7 000 0
Omsättning 0 0 0 0 54 0 318 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -102 -214 -121 -186 54 -225 139 -333 -232 -298
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 80,05% 82,01% 78,98% 74,55% 71,84% 69,01% 69,31% 66,22% 64,98% 66,68%
Kassalikviditet 144,28% 151,98% 139,90% 116,69% 110,20% 100,12% 120,42% 119,99% 97,55% 17,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...