Visa allt om Sennebergs Entreprenad AB
Visa allt om Sennebergs Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 112 1 211 1 137 1 211 1 387 1 309 1 231 1 244 1 297 1 045
Övrig omsättning - - - - 4 - - - 309 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 114 -42 -189 15 -83 -20 40 368 79
Resultat efter finansnetto -21 100 -59 -210 -17 -116 -46 196 321 47
Årets resultat -21 99 -59 -37 0 1 1 232 4 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 177 429 663 912 1 162 1 435 1 795 668
Omsättningstillgångar 199 229 184 172 315 309 473 530 246 206
Tillgångar 203 237 361 601 978 1 222 1 635 1 966 2 040 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 157 58 117 154 194 268 342 110 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 173 191 308 355 391 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 88 153 356 560 967 1 194 1 422 572
Kortfristiga skulder 67 79 215 332 295 277 92 75 117 123
Skulder och eget kapital 203 237 361 601 978 1 222 1 635 1 966 2 040 874
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 309 271 280 282 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 380 285 316 160 341 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 137 154 104 161 147 139 142 120 82
Utdelning till aktieägare 35 0 0 0 0 40 75 75 0 0
Omsättning 1 112 1 211 1 137 1 211 1 391 1 309 1 231 1 244 1 606 1 045
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 556 606 1 137 1 211 1 387 1 309 1 231 1 244 1 297 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) 286 213 472 266 502 460 413 427 406 309
Rörelseresultat, EBITDA -16 283 210 65 265 167 253 316 594 258
Nettoomsättningförändring -8,18% 6,51% -6,11% -12,69% 5,96% 6,34% -1,05% -4,09% 24,11% -%
Du Pont-modellen -9,85% 48,10% -11,63% -31,45% 1,64% -6,71% -1,10% 13,94% 18,33% 9,04%
Vinstmarginal -1,80% 9,41% -3,69% -15,61% 1,15% -6,26% -1,46% 22,03% 28,84% 7,56%
Bruttovinstmarginal 96,13% 95,05% 99,03% 96,53% 96,25% 97,56% 98,21% 98,23% 98,07% 97,22%
Rörelsekapital/omsättning 11,87% 12,39% -2,73% -13,21% 1,44% 2,44% 30,95% 36,58% 9,95% 7,94%
Soliditet 67,00% 66,24% 16,07% 19,47% 28,78% 27,40% 30,27% 30,40% 19,19% 18,22%
Kassalikviditet 297,01% 289,87% 85,58% 51,81% 106,78% 111,55% 514,13% 706,67% 210,26% 167,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...